Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Thứ Năm, 05/05/2022

Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Các phong trào thi đua đã tạo động lực để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Trà Hương

Khí thế thi đua sôi nổi...

Cùng với các địa phương trên cả nước, Vĩnh Phúc bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức khi làn sóng dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng và các khu công nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, các phong trào thi yêu nước được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai với nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi và phát triển”.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời tổ chức, phát động các phong trào thi đua với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí rõ ràng.

Phong trào được triển khai lồng ghép với các phong trào thi đua chuyên đề, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nội dung tập trung vào việc triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế; chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế chính sách đã được ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp; tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh; tiếp tục từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua cũng hướng tới mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành thực thi pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Công tác triển khai, phát động các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, tăng cường được vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng tổ chức tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai các phong trào thi đua.

Trên cơ sở đó, nhiều phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như "Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững vùng xanh, chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”...

... Đến những kết quả tích cực

Các phong trào thi đua yêu nước đã đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng để tỉnh triển khai hiệu quả các biện pháp chủ động, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đi đôi với đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng…

Trên cơ sở đó, kinh tế của tỉnh những tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng trưởng khá; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quý I/2022, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,89% so cùng kỳ năm 2021, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước.

Để các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đổi mới tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn phát triển kinh tế-xã hội với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, từng địa phương; phát huy các phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhằm không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thu nhập cho người lao động...

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: