Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa luôn được Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động của hội.

Hải Lựu xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ xã Hải Lựu (Sông Lô) đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ cơ sở, nhất là các chi bộ nông thôn.

Nghĩa Hưng sau 3 năm xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải

Từng là địa phương gặp không ít khó khăn về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), tuy nhiên, từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn (NTM) mới, nhất là sau khi thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, 

Chuyển biến trong công tác phổ biến pháp luật từ một nghị quyết

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 13), 

Nghị quyết 02 về công tác giải phóng mặt bằng: Đột phá tư duy, bước dài hiệu quả

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Vĩnh Phúc đã ban hành 451 quyết định cưỡng chế thu hồi đất và 146 quyết định cưỡng chế, kiểm đếm tại 78 dự án, gấp 10 lần giai đoạn 2015-2020; 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đưa Nghị quyết của Chính phủ vào cuộc sống

Để đưa Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Nghị quyết 11) vào cuộc sống, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp. 

Xây dựng người công an vì nhân dân phục vụ

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. 

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm - Tầm nhìn chiến lược của Vĩnh Phúc

Kỳ 3: Kỳ vọng vào “cú hích’ mới cho sự phát triển của tỉnh