Pháp luật

Chủ động đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 04/07/2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng. Người cho rằng, tham nhũng, lãng phí là "những căn bệnh nguy hiểm", "là giặc nội xâm", "là tội ác", không những làm thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy thoái đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực (PNTNTC), tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo những chuyển biến tích cực.

Đồng bộ các giải pháp

Để công tác PNTNTC đạt kết quả cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PNTNTC.

Cán bộ Phòng Thanh tra, Sở Tài chính nghiên cứu các văn bản mới để tham mưu cho lãnh đạo thực hiện các biện pháp PNTNTC trong đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PNTNTC; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác PNTNTC trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lĩnh vực này.

Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trên các lĩnh vực, đảm bảo việc quản lý, điều hành.

Thường xuyên luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính; kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Trong 6 tháng năm 2022, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đã ban hành 141 văn bản liên quan việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với gần 180 trường hợp để PNTNTC. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan đơn vị.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Nhằm ngăn ngừa kịp thời các hành vi tham nhũng, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở tất các các lĩnh vực, nhất là ở lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện nghiêm công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tham ô tài sản.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan điều tra đã tiến hành thụ lý 3 vụ, với 7 bị can về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và giả mạo trong công tác. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý và giải quyết 1 vụ, với 3 bị can. Tòa án nhân dân thụ lý 1 vụ án hình sự sơ thẩm với 3 bị cáo.

Không chỉ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị khối Nhà nước, mà việc chủ động PNTNTC cũng được các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước triển khai nghiêm túc. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 11 đơn vị là doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước đã công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng, thực hiện các quy tắc đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực ứng xử của người hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh. Các đơn vị ban hành, thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Những kết quả bước đầu

Với những giải pháp nêu trên, công tác PNTNTC trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Chất lượng phòng ngừa tham nhũng ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được kiểm soát chặt chẽ hơn. Cải cách hành chính và áp dụng công nghệ trong quản lý được ưu tiên đầu tư, đổi mới.

Tình trạng “nhũng nhiễu” gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính được kiềm chế, đẩy lùi, bước đầu tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Các vụ án, vụ việc tham nhũng được xử lý nghiêm minh, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng và Nhà nước trong công tác PNTNTC.

Dự báo trong thời gian tới, các hành vi tham nhũng còn diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức cao và khó phát hiện hơn, nhất là nhóm hành vi tham nhũng về chính sách và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để che đậy.

Để ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII), tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tác hại của tham nhũng.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức trong PNTNTC.

Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định về PNTNTC; luân chuyển điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý có dư luận, có biểu hiện tham nhũng; kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người bao che cho tham nhũng.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: