Pháp luật

Hoàn thiện quy định quản lý thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất

Thứ Năm, 30/06/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bổ sung Danh mục thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được cấp phép lưu hành tại Việt Nam gồm 8 loại thuốc và Danh mục nguyên liệu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam gồm 9 loại thuốc.

Bộ cũng đề xuất bổ sung quy định miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với sản phẩm thuốc thú y có chứa tiền chất có hàm lượng nhỏ hơn 5% thể tích, khối lượng.

Theo dự thảo, trường hợp phải thu hồi Giấy phép xuất, nhập khẩu gồm: Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy phép; sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động.

Cục Thú y là cơ quan thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy phép có trách nhiệm gửi Giấy phép phải thu hồi có đến Cục Thú y trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Dự thảo nêu rõ, thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong quá trình vận chuyển phải được đóng gói và có nhãn sản phẩm ghi rõ tên chất, nồng độ, hàm lượng, trọng lượng/ khối lượng, ngày đóng gói/ sản xuất.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hàng vận chuyển phải có biện pháp bảo đảm an toàn, không để hàng bị thất thoát và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình.

Mai Anh (Chinhphu.vn ngày 29/6/2022)

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: