Pháp luật

Sông Lô xử lý 245 vi phạm đất đai trong năm 2021

Thứ Ba, 04/01/2022

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn, trong năm 2021, huyện Sông Lô đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm đất đai theo kế hoạch của UBND huyện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai phát sinh mới.

Một trong những trường hợp vi phạm trong việc hạ cốt nền trên địa bàn

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý về đất đai, yêu cầu các xã, thị trấn ký cam kết không để phát sinh vi phạm mới, tập trung tiếp tục xử lý các vi phạm về đất đai theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, song, trong năm 2021, UBND huyện Sông Lô đã quyết liệt xử lý dứt điểm đối với 245 trường hợp vi phạm, đạt 100,8%.

Cùng với đó, tiến hành xem xét xử lý một số trường hợp có dấu hiệu xây dựng công trình, vi phạm đất đai tại xã Yên Thạch, Đồng Quế, Quang Yên nhằm không để phát sinh trường hợp vi phạm mới.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, huyện Sông Lô tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt công tác thanh kiểm tra, đẩy mạnh xử lý vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Tin, ảnh: Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: