Pháp luật

Chuyển biến mạnh mẽ từ các phong trào thi đua của ngành Thi hành án dân sự

Thứ Hai, 03/01/2022

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng công tác thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu của Tổng Cục THADS giao về tiền và về việc. Đạt được kết quả đó, một trong những giải pháp quan trọng đó là triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành.

Cán bộ Chi cục THADS thành phố Phúc Yên trao đổi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn. Ảnh: Trường Khanh

Toàn ngành thi đua sôi nổi

Năm 2021, phong trào thi đua của ngành THADS bám sát với chủ đề “Các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS”.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Cục THADS đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn với các Chi cục THADS cấp huyện.

Nội dung các phong trào thi đua gắn với thực hiện thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành…

Các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua rõ người, rõ việc, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua được chính xác, công bằng, khách quan. Kết quả của hoạt động thi đua là một trong những tiêu chí xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

"Khơi thông" các "điểm nghẽn"

Cùng với các phong trào thi đua thường xuyên, ngành THADS tỉnh còn phát động các đợt thi đua cao điểm và các đợt thi đua theo chuyên đề, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành, là động lực để cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chí công vô tư… gắn với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành Tư pháp.

Các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua cao điểm đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần "khơi thông" các "điểm nghẽn" trong hoạt động thi hành án. Trong năm qua, ngành THADS đã triển khai phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, án khó khăn phức tạp, các vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023" tới 100% cán bộ, công chức.

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh trực tiếp xuống từng đơn vị còn nhiều hạn chế trong giải quyết công việc để thăm nắm, chỉ đạo giải quyết. Cục THADS tỉnh đã thành lập Tổ công tác xử lý các vụ việc tín dụng ngân hàng, qua đó, nhiều vụ việc kéo dài, phức tạp, liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, có nhiều đơn thư khiếu nại đã được giải quyết dứt điểm.

Từ đầu năm đến nay, Cục THADS và các Chi cục THADS đã tổ chức thi hành xong 37 việc liên quan đến tín dụng ngân hàng với số tiền hơn 86 tỷ đồng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; giải quyết dứt điểm 2 vụ việc khó khăn, phức tạp tồn dọng kéo dài bằng phương pháp thỏa thuận, không phải tổ chức cưỡng chế. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị của địa phương, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Cùng với triển khai các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực, Cục THADS tỉnh chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến xuất hiện từ các phong trào thi đua hằng năm, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy mỗi cán bộ, CCVC tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Nhờ triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, đã góp phần nâng cao chất lượng thi hành án. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành thi hành án đã nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

Toàn tỉnh đã thi hành xong hơn 5.750 việc với hơn 157 tỷ đồng, đạt hơn 84% và 45,5% về tiền, vượt gần 4% về việc và hơn 4,8% về tiền so với Tổng Cục giao. Chỉ số thiết chế pháp lý về “việc thực hiện phán quyết của tòa án được thi hành nhanh chóng” do Cục THADS đảm nhận tăng từ 76% lên 90%, đứng thứ 2/16 chỉ số thiết chế pháp lý của tỉnh.

Công tác xác minh, thụ lý phân loại án; giải quyết án tín dụng ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đảm bảo đúng quy định, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: