Pháp luật

Đề xuất danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định

Thứ Hai, 27/12/2021

Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành và biện pháp thực hiện một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Các cơ sở kiểm định trang thiết bị y tế có trách nhiệm thực hiện việc kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế

 

Dự thảo nêu rõ danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định và quy trình kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật.

Cụ thể, danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật bao gồm: a- Máy thở; b- Máy gây mê kèm thở; c- Dao mổ điện; d- Lồng ấp trẻ sơ sinh; đ- Máy phá rung tim; e- Máy thận nhân tạo.

Bộ Y tế có trách nhiệm rà soát, bổ sung danh mục trang thiết bị y tế loại B, C, D khác phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật theo định kỳ hàng năm; các cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng lộ trình thực hiện.

Các cơ sở kiểm định trang thiết bị y tế có trách nhiệm thực hiện việc kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Dự thảo nêu rõ lộ trình thực hiện như sau:

a- Đối với các trang thiết bị y tế quy định tại các điểm a, b và c: Nếu được mua sắm từ ngày 1/1/2023 phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; nếu được mua sắm trước ngày 1/1/2023 phải hoàn thành việc kiểm định trước ngày 1/6/2023.

b- Đối với các trang thiết bị y tế quy định tại các khoản d, đ và e: Nếu được mua sắm từ ngày 1/1/2024 phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; nếu được mua sắm trước ngày 1/1/2024 phải hoàn thành việc kiểm định trước ngày 1/6/2024.

Mai Anh (Theo Chinhphu.vn, ngày 24/12/2021)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: