Pháp luật

Khó khăn trong xử lý vi phạm về đất đai ở Tam Đảo

Thứ Sáu, 03/12/2021

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tam Đảo đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan.

Cán bộ địa chính thị trấn Hợp Châu hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai. Ảnh: Chu Kiều

Năm 2021, tổng số các trường hợp vi phạm và tồn tại về đất đai huyện Tam Đảo phải giải quyết 289 trường hợp. Trong đó, vi phạm cũ phải xử lý, giải quyết 175 trường hợp; phát sinh trong năm 2020 chưa giải quyết xong 13 trường hợp; giao đất trái thẩm quyền 38 trường hợp; thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất 63 trường hợp; số đã giải quyết 63 trường hợp.

Tổng số trường hợp vi phạm đất đai phát sinh mới từ đầu năm đến nay 30 trường hợp, huyện đã xử lý giải quyết dứt điểm được 23 trường hợp. Riêng đối với những tồn tại về đất đai tại thị trấn Hợp Châu từ năm 2004, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng gấp rút triển khai giải quyết việc giao đất ở theo cơ chế đất dịch vụ cho 54 hộ thu hồi đất nông nghiệp năm 2004 và 5 hộ thôn Đồi Thông.

Đến nay, đã giao đất, cấp GCNQSDĐ cho 53/54 ô đất. Đối với 5 hộ ở thôn Đồi Thông, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Hợp Châu kiểm tra, xác minh, bổ sung nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, phần diện tích tăng của các hộ để tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với khu Trại Cau – Cột Đèn, đã giao đất, cấp GCNQSDĐ được 29/33 ô đất; số ô đất còn lại, UBND thị trấn Hợp Châu đã tổ chức xét giao nhưng không đủ điều kiện theo quy định hoặc đã hoàn thiện hồ sơ giao đất cho hộ dân.

Việc vi phạm đất đai trên đất nông, lâm nghiệp có chiều hướng gia tăng mà địa phương chưa có biện pháp hiệu quả xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích.

Công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ còn chậm, chưa đạt kết quả đề ra; việc giải quyết những tồn tại về đất đai từ năm 2004 tại thị trấn Hợp Châu đến nay chưa dứt điểm.

UBND các xã, thị trấn chưa chủ động, tích cực trong việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái mục đích; chưa thực sự vào cuộc quyết liệt để giải quyết một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cấp mình.

Việc thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện kịp thời, chủ yếu chỉ dừng lại ở bước lập biên bản vi phạm, chưa xử lý hết trách nhiệm, thẩm quyền của cấp xã.

Để nâng cao hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, UBND huyện Tam Đảo đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền cơ sở thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm còn tồn đọng, đặc biệt không để xảy ra vi phạm mới.

Ký cam kết đối với các xã, thị trấn trên địa bàn; tổ chức hội nghị chuyên đề để kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ mà các địa phương đã cam kết. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả giải quyết tại các hội nghị giao ban tuần, tháng, hội nghị hành chính của UBND huyện.

Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng đất chấp hành quy định của pháp luật về đất đai; tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở TN&MT thẩm định quy hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo.

Đăng ký các công trình, dự án trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác.

Cùng với đó là ban hành kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 32 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện; kế hoạch về giải quyết chính sách đất dịch vụ, giải quyết những tồn tại đất đai và giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2021.

Thường xuyên kiện toàn đoàn kiểm tra, xử lý sai phạm, tồn tại đất đai, giải quyết chính sách đất dịch vụ.

Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc giải quyết chính sách đất dịch vụ cho người dân được gấp rút triển khai, đến nay, huyện đã tổ chức xong việc bốc thăm các ô đất dịch vụ, tạo quỹ đất sạch, xác định vị trí những ô đất. Đến nay, đã ban hành quyết định giao được 247/774 ô đất.

Việc cấp CNQSDĐ cho người dân được tập trung triển khai, từ đầu năm đến nay đã cấp được trên 3.490 GCN.

Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai, huyện Tam Đảo tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho người dân.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 32 của Tỉnh ủy để kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất vi phạm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm về đất đai phát sinh mới trên địa bàn; phấn đấu xử lý dứt điểm trên 20% các trường hợp vi phạm còn tồn tại từ những năm trước; chỉ đạo giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện…

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: