Pháp luật

Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 15/11/2021

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ mà Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Để thực hiện nhiệm vụ này, Vĩnh Phúc đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Cán bộ Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Trường Khanh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc nội xâm”. Tác hại do tham nhũng, tiêu cực gây ra cực kỳ to lớn. Nó không những làm thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy thoái đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (PNTNTC), Vĩnh Phúc đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác này.

Trong đó, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PNTNTC; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PNTNTC gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Triển khai xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong thực thi công vụ; thực hiện công khai, dân chủ trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo cán bộ; thường xuyên luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính; kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Trong 9 tháng năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 34 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực, đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động được công khai, minh bạch; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với gần 180 trường hợp để PNTNTC. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai theo đúng quy định.

Để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở tất các các lĩnh vực, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Từ đầu năm 2021 đến nay, ngành Thanh tra đã thực hiện 73 cuộc thanh tra hành chính tại 223 đơn vị; triển khai 268 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 935 tổ chức, cá nhân và tiến hành 11 cuộc thanh tra trách nhiệm.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản; các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm; trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 16 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tham ô tài sản được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc.

Cơ quan điều tra đã khởi tố được 1 vụ với 2 bị can về tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý và giải quyết 1 vụ/3 bị can. Tòa án nhân dân thụ lý 4 vụ án hình sự sơ thẩm với 10 bị can, trong đó đã xét xử 2 vụ với 3 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và giả mạo trong công tác.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác PNTNTC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức, hành động. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Một số cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chưa thực sự quan tâm đến công tác PNTNTC nên quá trình triển khai thực hiện chưa kịp thời, hiệu quả; công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PNTNTC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên.

Công tác thanh tra, kiểm tra về PNTNTC hiệu quả còn hạn chế; kết quả xử lý hành vi tham nhũng chưa tương xứng với tình hình thực tế; năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ trong cơ quan chức năng làm nhiệm vụ PNTNTC còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Để ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PNTNTC.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PNTNTC gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đưa nội dung PNTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ; tích cực phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý tin báo, tố giác tội phạm tham nhũng.

Kiên quyết trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng phát sinh; tích cực tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, PNTNTC cho cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ này.

Thanh Huyền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: