Pháp luật

Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

Thứ Tư, 08/09/2021

Việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT - XH trên địa bàn.

Công an xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo để người dân hiểu, yên tâm, sẵn sàng tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Trường Khanh

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ người tố giác

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Đồng thời, ban hành các văn bản để tăng cường sự lãnh, chỉ đạo và triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác PCTN. Trong đó, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) có hành vi tham nhũng.

Các cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ.

Đồng thời, người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý theo quy định nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, CCVC, NLĐ thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Hằng năm, công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo; phòng ngừa, ngăn chặn được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quan tâm. Việc đẩy mạnh phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức cá nhân làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo được thực hiện nghiêm.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo quy định.

Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến công tác PCTN và công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh là nơi tiếp nhận và đề xuất xử lý các thông tin phản ánh, tố giác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vấn đề PCTN; kiến nghị với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hằng năm, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, công tác PCTN nói chung và công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, CCVC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được nâng lên. Không có đơn thư tố cáo, phản ảnh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có người yêu cầu được bảo vệ và cũng không có người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: