Pháp luật

Kiểm soát tài sản, thu nhập - Giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 06/09/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (viết tắt là Nghị định 130). Với nhiều điểm mới, việc thực hiện nghị định này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai việc kiểm soát tài sản, thu nhập bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân thuộc diện phải kê khai được Sở Tài chính niêm yết công khai tại bảng tin của đơn vị.

Nhằm cụ thể Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 130 để thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập.

Trong đó, điểm mới đáng chú ý là đối tượng kê khai tài sản thu nhập được mở rộng đến tất cả cán bộ, công chức; những người có chức vụ phó, trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập; những người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Việc chuyển từ minh bạch sang kiểm soát tài sản, thu nhập trong Nghị định 130 được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố quan trọng, góp phần khắc phục biểu hiện "hình thức" trong kê khai tài sản, thu nhập trước đây; đồng thời, tạo ra hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Văn bản số 1321 về việc triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố đã giao bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ làm đầu mối, chủ động tham mưu cho lãnh đạo trong việc triển khai lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập, trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai theo đúng thời gian quy định; thu nộp và quản lý bản kê khai.

Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền về việc triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phân công văn phòng sở rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải kê khai để báo cáo với lãnh đạo; phối hợp với thanh tra sở tổ chức việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định.

Ngay trong tháng 3/2021, 100% các trường hợp trong danh sách đã hoàn thành việc kê khai. Kết quả kê khai tài, sản thu nhập của các trường hợp này đều được niêm yết công khai tại bảng tin của đơn vị.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, việc kê khai tài sản, thu nhập của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc.

Toàn tỉnh có 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Đến nay, 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập, với tổng số hơn 7.000 cán bộ, công chức thực hiện kê khai. Các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu được công khai.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện Nghị định 130 trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, nhất là việc xác định và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản và nộp danh sách, bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản nào cho phù hợp.

Đơn cử như, trường hợp vừa là cấp ủy, vừa là trưởng các phòng, đơn vị cấp huyện; trường hợp vừa là Phó Bí thư Huyện ủy, vừa là Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND cấp huyện hay đối với cán bộ cấp xã vừa giữ chức vụ trong tổ chức đảng, vừa là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoặc giữ chức Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND... thì cơ quan nào lập, phê duyệt danh sách và thu nộp bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản nào cho phù hợp.

Thêm vào đó, việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập kèm theo Nghị định 130 còn có một số nội dung chưa chi tiết, nhất là việc kê khai tài sản là bất động sản sử dụng chung với người thân.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: