Pháp luật

Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Thứ Sáu, 06/08/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Theo dự thảo, người đủ điều kiện tham gia tuyển dụng (bao gồm: Thi tuyển, xét tuyển); công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

 

 

 

STT

 

 

Nội dung thu

 

 

Đơn vị tính

 

 

Mức thu

 

 

I

 

 

Tuyển dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

500.000

 

 

 

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

400.000

 

 

 

 

- Từ 500 thí sinh trở lên

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

300.000

 

 

II

 

 

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dưới 50 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

1.400.000

 

 

 

 

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

1.300.000

 

 

 

 

- Từ 100 thí sinh trở lên

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

1.200.000

 

 

2

 

 

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

700.000

 

 

 

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

600.000

 

 

 

 

- Từ 500 trở lên

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

500.000

 

 

III

 

 

Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

 

 

Đồng/bài thi

 

 

150.000

 

 

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Mai Anh (Theo Chinhphu.vn, ngày 5/8/2021)

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: