Pháp luật

Chưa phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Thứ Sáu, 06/08/2021

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra, từ đầu năm đến tháng 7/2021, Sở đã triển khai 9 cuộc kiểm tra với 17 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản.

Khai thác khoáng sản là đất tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch

Trong đó, triển khai 7 cuộc kiểm tra với 15 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai bao gồm: Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao đất ở; cho thuê đất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ,…

Triển khai 2 cuộc kiểm tra đột xuất với 2 tổ chức trong việc chấp hành pháp luật về khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh, gồm: Kiểm tra khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản đã được cấp phép khai thác…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm; không có kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính, kiến nghị về thu hồi giấy phép hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý với các cá nhân, tổ chức trong quá trình kiểm tra.

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: