Pháp luật

Lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân

Thứ Năm, 05/08/2021

Tăng cường đối thoại với dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân là những nhiệm vụ luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Vĩnh Yên quan tâm, chỉ đạo, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với người dân; hạn chế phát sinh phức tạp, khiếu nại vượt cấp, kéo dài… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình chủ trì tiếp công dân dân thường kỳ tháng 7/2021

Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc...

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021 của Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình, một số tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh Yên đã đề nghị thành phố xem xét, chỉ đạo giải tỏa điểm trông giữ xe trái phép tại khu vực cổng phụ của chợ thuộc đường Lê Xoay, gây bức xúc trong nhân dân; cản trở việc kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương.

Ngay tại buổi tiếp công dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình đã giao Đảng ủy phường Ngô Quyền chỉ đạo UBND phường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý chợ Vĩnh Yên kiểm tra, xử lý dứt điểm và báo cáo Thành ủy kết quả.

Sau 3 ngày nhận được ý kiến chỉ đạo, UBND phường Ngô Quyền đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa xong điểm trông giữ xe trái phép, giúp các tiểu thương ổn định việc kinh doanh, người dân thuận tiện hơn khi tới chợ…

Thực hiện Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, thời gian qua, Thành ủy Vĩnh Yên đã thực hiện nghiêm việc người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hằng tháng.

Từ năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã ban hành Quy chế số 03 về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Thành ủy và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Thành ủy.

Lịch tiếp công dân của Bí thư Thành ủy được thực hiện định kỳ vào ngày 30 hằng tháng với sự tham gia của lãnh đạo UBND thành phố, các cơ quan chức năng thuộc Thành ủy; phòng, ban chức năng, đơn vị của UBND thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, phường có công dân kiến nghị, phản ánh.

Đối với các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, phường không tham gia trực tiếp buổi tiếp công dân sẽ trực tại cơ quan, trường hợp đột xuất phải có mặt ngay để tham gia tiếp công dân cùng Bí thư Thành ủy.

Thời gian và địa điểm tiếp công dân được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, nhà văn hóa khu dân cư, thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở và Cổng thông tin điện tử thành phố để nhân dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Từ đầu năm đến nay, qua tiếp công dân định kỳ hằng tháng, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đã ghi nhận 7 ý kiến kiến nghị của người dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm 6 ý kiến, 1 ý kiến đang trong quá trình giải quyết.

Bên cạnh đó, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố được thực hiện nghiêm túc vào các ngày mùng 10 và 20 hằng tháng. Ngoài 2 ngày trên, UBND thành phố có Ban Tiếp công dân với cán bộ trực vào tất cả các ngày làm việc trong tuần nhằm nắm bắt đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của công dân.

Tại các xã, phường của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND cũng có lịch tiếp công dân cụ thể để kịp thời lắng nghe những phản ảnh, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng thời, chú trọng phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ hòa giải cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân... Nhờ đó, nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại được tiếp nhận và xử lý kịp thời ngay tại cơ sở, không phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, góp phần đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương.

Công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC được thành phố Vĩnh Yên triển khai thường xuyên nhằm từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; khắc phục tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đơn vị trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra thành phố đã tiến hành 2 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết KNTC tại các đơn vị, ban hành 3 kiến nghị chấn chỉnh về công tác tiếp dân.

... Để củng cố lòng tin của dân

Nhờ thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, đặc biệt là làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công dân, nên những năm gần đây, số lượt công dân đến trụ sở Ban tiếp công dân của thành phố giảm đáng kể.

6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố tiếp 37 lượt công dân, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2020; UBND các xã, phường tiếp 82 lượt công dân, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, số lượng đơn thư KNTC, đơn thư vượt cấp của công dân trên địa bàn giảm qua các năm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố tiếp nhận 65 đơn, giảm 23,5% đơn so với cùng kỳ năm 2020; UBND các xã, phường nhận 160 đơn, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Đơn thư của công dân đều được giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian theo luật định; trên địa bàn thành phố không có điểm nóng, khiếu kiện tập trung đông người, bức xúc.

Để tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, thành phố Vĩnh Yên sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC; chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại vượt cấp, kéo dài; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng…

Bài, ảnh: Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: