Pháp luật

Ngăn chặn từ xa, từ sớm nguy cơ tham nhũng

Thứ Sáu, 23/07/2021

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lập Thạch triển khai bằng nhiều biện pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Theo lãnh đạo UBND huyện, để ngăn chặn từ xa, từ sớm nguy cơ tham nhũng có thể xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra ở tất các các lĩnh vực, đặc biệt là ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ về công tác PCTN, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng và ban hành nhiều văn bản, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ này; chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, từ đó, chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, điều hành.

Đồng thời, công khai, minh bạch các trình tự, thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công việc của các tổ chức và công dân; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, CCVC theo quy định, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong mỗi tập thể, đơn vị.

Đến nay, một trong những giải pháp hiệu quả được 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã áp dụng để công khai, minh bạch mọi hoạt động đó là ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán qua tài khoản cá nhân.

Các thủ tục hành chính trong những lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như đất đai, thuế... được rút ngắn, công khai và đơn giản hóa tối đa, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế nguyên nhân xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn.

Theo quan điểm của lãnh đạo địa phương, để PCTN hiệu quả, yếu tố con người luôn là vấn đề then chốt. Do đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện dành nhiều tâm huyết để củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuẩn mực; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quá trình công tác, nếu có phát hiện, nghi ngờ hành vi tham nhũng sẽ điều tra tích cực, khẩn trương; sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng. Kết quả đó cho thấy, những giải pháp về PCTN đang được triển khai trên địa bàn đã mang lại những kết quả tích cực.

Để bảo vệ thành quả đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN tới từng cán bộ, CCVC trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện về việc PCTN, quyết tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: