Pháp luật

Hiệu quả từ các mô hình phòng chống ma túy

Thứ Năm, 17/06/2021

Việc triển khai xây dựng, duy trì hiệu quả những mô hình phòng chống ma túy tại các khu dân cư đã góp phần thiết thực kéo giảm số đối tượng liên quan đến ma túy, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã, phường lành mạnh, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an huyện Tam Đảo rà soát, củng cố hồ sơ các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn để có phương án xử lý kịp thời. Ảnh: Trường Khanh

 

Mô hình điểm hiệu quả

Từng được coi là “điểm nóng” về tệ nạn ma túy nhưng những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự tại Tổ dân phố 2, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên đã có chuyển biến tích cực, tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Có được kết quả đó là nhờ các ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác phòng chống ma túy, trong đó, phải kể đến việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy” ở Tổ dân phố 2.

Là địa bàn trung tâm, đông dân cư, trước đây, tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra khá công khai ở Tổ dân phố 2, gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy phức tạp, các đối tượng ma túy “lộng hành” dẫn đến mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tháng 6/2011, mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy” ra đời ở Tổ dân phố 2 được lựa chọn làm điểm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công tác tuyên truyền về hệ lụy của ma túy thường xuyên được đẩy mạnh đến từng hộ gia đình, từng người dân. Nhận thức của người dân được nâng cao, 100% hộ dân thực hiện ký cam kết không tham gia mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy.

Công an phường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt “dẹp” các tụ điểm ma túy, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện ma túy, động viên họ đi cai nghiện hoặc đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Nhờ vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy ở tổ dân phố từng bước được kiềm chế, đẩy lùi, người dân yên tâm, phấn khởi lao động sản xuất.

Từ hiệu quả mô hình điểm ở Tổ dân phố 2 phường Trưng Trắc, Công an thành phố Phúc Yên đã nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy” tại Tổ dân phố 5, phường Đồng Xuân. Đến nay, mô hình đang phát huy hiệu quả tốt trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy.

Nhân rộng toàn tỉnh

Những năm qua, để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị và công an các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu các cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình về phòng chống ma túy trong khu dân cư.

Từ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, công an các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch và triển khai phương thức, cách thức hoạt động mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc xây dựng mô hình và huy động được sự tham gia của người dân không chỉ ký vào cam kết thực hiện mà còn bằng hành động, việc làm cụ thể.

Việc triển khai các mô hình về phòng chống ma túy được các địa phương gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các cuộc vận động, phong trào, mô hình khác tại khu dân cư để tạo sức mạnh, có sự lan tỏa.

Đến nay, toàn tỉnh có 32 địa bàn xây dựng mô hình phòng chống ma túy. Qua đánh giá, rà soát của Công an tỉnh, các mô hình đều hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Nhiều mô hình được xây dựng và đi vào hoạt động đã làm chuyển biến địa bàn từ “điểm nóng” về ma túy trở thành “điểm sáng” trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy hoặc nhiều năm liền duy trì, giữ vững địa bàn “sạch” về ma túy.

Điển hình như các mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy” ở Tổ dân phố 2 phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên; “Không ma túy và tệ nạn xã hội” ở thôn Đình, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương; “Tổ dân phố bình yên, văn hóa, không có ma túy” ở Tổ dân phố 2, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo...

Tính đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 3/136 xã, phường không có đối tượng liên quan đến ma túy, đó là xã Phú Đa, Vũ Di, huyện Vĩnh Tường và xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô.

Hiệu quả từ các mô hình phòng chống ma túy trong khu dân cư đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: