Pháp luật

Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử đảm bảo kịp thời, chính xác

Thứ Sáu, 12/03/2021

Nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử, UBKT các cấp trong tỉnh xác định việc giải quyết KNTC liên quan đến bầu cử hay nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải được triển khai kịp thời, chính xác, đúng quy trình, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định.

Cán bộ thanh tra huyện Tam Dương nghiên cứu hồ sơ giải quyết đơn thư KNTC của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Ảnh: Trường Khanh

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Theo dự kiến, số ĐBQH khóa XV của tỉnh được bầu 6 đại biểu; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến được bầu là 52; 301 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.419 đại biểu HĐND cấp xã.

Theo tiến độ của công tác bầu cử, đến hết ngày 9/2/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND (sớm hơn Luật định 8 ngày).

Trong thời gian, từ 22/2-10/3/2021, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và xã tiến hành điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ tiến hành lựa chọn giới thiệu người ứng cử ĐBQH; đại biểu HĐND.

Đến thời điểm này, UBKT các cấp chưa nhận được đơn thư KNTC liên quan đến bầu cử hay nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết KNTC liên quan đến công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi có hướng dẫn của UBKT Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT các cấp chủ động, kịp thời xử lý đơn thư KNTC có liên quan đến bầu cử theo đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương.

UBKT các cấp trên địa bàn chủ động tiếp nhận, phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tiến hành giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Với các đơn thư không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết sẽ thực hiện chuyển đơn thư tố cáo, khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết bằng hình thức thích hợp.

Cùng với nhiệm vụ trực tiếp giải quyết KNTC, UBKT các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo, đề xuất cấp ủy cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết những tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức.

Sau đó tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp thuộc trách nhiệm của mình, báo cáo kịp thời cho cấp ủy cùng cấp để báo cáo với cấp có thẩm quyền, UBKT cấp trên để tổng hợp.

Không chỉ chú trọng việc giải quyết KNTC, UBKT các cấp còn tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử; vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương để kiểm tra, kết luận, xử lý.

Khi phát hiện những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, UBKT chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo cấp trên xem xét, quyết định.

Để phục vụ tốt công tác giải quyết KNTC liên quan đến bầu cử, cùng với UBKT, Thanh tra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cũng có nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy trình.

Cụ thể: Đối với KNTC, kiến nghị về việc thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương thì chuyển đến UBND cấp ra quyết định thành lập các tổ chức bầu cử đó giải quyết; khiếu nại, kiến nghị về việc lập danh sách cử tri do UBND cấp xã hoặc chỉ huy trong đơn vị vũ trang lập thì chuyển đến cơ quan, đơn vị lập danh sách cử tri giải quyết; KNTC, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp nào thì chuyển đến Ban bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó giải quyết….

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: