Pháp luật

Lập Thạch tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 12/03/2021

Xác định công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, KNTC, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Bắc Bình Phan Thế Đường chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát các đơn thư KNTC của công dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư, KNTC ngay từ cơ sở.

Một trong những giải pháp trọng tâm được xác định là thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả giải quyết KNTC là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng cấp ủy, chính quyền với công dân để chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân ngay từ cơ sở...

Công tác theo dõi tiến độ giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân được BTV Huyện ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo.

Tất cả các vụ việc do người dân kiến nghị, phản ánh, KNTC được theo dõi chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến tiến độ và chất lượng giải quyết; quy trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy nếu để đơn thư KNTC tồn đọng, kéo dài...

Đối với những đơn thư KNTC có nội dung phức tạp, BTV Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân của huyện trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt, chỉ đạo, giải quyết theo đúng trình tự, quy định...

Năm 2020, cơ quan hành chính 2 cấp (cấp huyện, cấp xã) ở huyện Lập Thạch đã tiếp nhận 258 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích nội dung đơn do người dân gửi tới, UBND huyện giao Thanh tra huyện phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung từng vụ việc, trên cơ sở đó vận dụng phù hợp các chính sách pháp luật của Nhà nước để giải quyết theo đúng luật định...

Đến nay, UBND huyện đã xem xét, giải quyết xong gần 92% số đơn thuộc thẩm quyền; UBND cấp xã, thị trấn giải quyết xong hơn 94% số đơn thuộc thẩm quyền; số đơn còn lại đang tiếp tục được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định...

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình Phan Thế Đường cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã duy trì đều đặn lịch tiếp công dân để tiếp nhận, nắm bắt kịp thời ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, từ đó chỉ đạo bộ phận chuyên môn giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC theo đúng quy định. Năm 2020, UBND xã tiếp nhận 15 đơn kiến nghị, phản ánh của người dân; đến nay, tất cả số đơn trên được xã xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền...

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cấp, ngành, địa phương, trong đó, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị luôn được phát huy nên hầu hết các vụ việc KNTC ở huyện Lập Thạch được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình đơn thư, KNTC trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là các vụ việc KNTC liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư XDCB, khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Theo Chánh Thanh tra huyện Lập Thạch Nguyễn Minh Đăng, thời gian tới, Thanh tra huyện tích cực tham mưu cho UBND huyện tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC, nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư XDCB, tài nguyên môi trường...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người dân. Tăng cường thanh tra trách nhiệm và xử lý nghiêm những trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, KNTC của công dân hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

Chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp trong công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: