Kinh Tế » Vĩnh Phúc chung sức XD NTM
Đồng Thịnh nỗ lực nâng cao tiêu chí môi trường
Thứ Năm, 20/01/2022   trong mục Kinh Tế

Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2013, từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thịnh luôn cố gắng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là tiêu chí môi trường.

Nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đối với các HTX, tổ dịch vụ VSMT.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ở khu vực nông thôn luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Nhân Đạo đang dần hiện hữu

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Bình Dương xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định rõ quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là việc làm thường xuyên, liên tục, Đảng bộ xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, toàn thể nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, hướng đến xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Nhờ đó, bộ mặt NTM của xã ngày càng khởi sắc, đích đến xã NTM nâng cao đang đến rất gần.

Nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở Vĩnh Tường

Công tác dân vận nói chung, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” (DVK) nói riêng tác động tích cực đối với sự phát triển KT - XH, giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương. Nhận thức điều đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình, điển hình DVK trên hầu khắp các lĩnh vực.

Xã Yên Đồng nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Yên Đồng là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015. Xác định NTM có điểm khởi đầu không có kết thúc, cấp ủy, chính quyền xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc tiếp tục lãnh, chỉ đạo nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng bào Công giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, đồng bào Công giáo xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên luôn phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần làm diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Xã Bồ Lý phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Mục tiêu xây dựng xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo thành xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC) vào năm 2025 được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong thời gian này. 

Vĩnh Tường hướng tới huyện nông thôn mới

Với 100% các xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM, huyện Vĩnh Tường đã đạt 9/9 tiêu chí của huyện NTM; tuy nhiên, theo Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành mới nhất, để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM phải có tối thiểu 10% số xã trong huyện được công nhận xã NTM nâng cao. 

Học và làm theo Bác, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch được thực hiện nghiêm túc và đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.