Kinh Tế

Đầu tư 23 tỷ đồng đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản

Thứ Năm, 18/08/2022

Mục tiêu đến năm 2030, diện tích trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh được chứng nhận VietGAP, HACCP, ISO 22000, tỷ lệ sản phẩm được giám sát, chế biến sâu tăng 15%/năm; 100% cơ sở SXKD nông-lâm-thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP); 100% các cấp địa phương có cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng, ATTP nông-lâm-thủy sản, UBND tỉnh đã triển khai Đề án “Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản giai đoạn 2021-2030” với tổng kinh phí đầu tư 23 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đề án; đồng thời, đề ra 6 nhóm giải pháp chính, gồm hoàn thiện cơ chế chính sách, lồng ghép nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng SXKD nông-lâm-thủy sản chất lượng, ATTP vào đề án.

Huy động nguồn lực nhà nước và xã hội, đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao KHCN, khoa học quản lý trong đảm bảo chất lượng, ATTP nông-lâm-thủy sản; tăng cường thông tin, truyền thông về chất lượng ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao uy tín nông sản của tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng ATTP, truy xuất nguồn gốc; cải cách hành chính, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực đảm bảo chất lượng ATTP, thúc đẩy xuất khẩu nông-lâm-thủy sản.

Trước mắt, đề ra 4 nhiệm vụ ưu tiên, đó là xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chất lượng, ATTP, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông-lâm-thủy sản; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm nghiệm, kiểm tra phục vụ công tác quản lý chất lượng ATTP nông-lâm-thủy sản; đào tạo nhân lực quản lý chất lượng, ATTP nông-lâm-thủy sản; chuyển giao KHCN nâng cao chất lượng, ATTP, giá trị nông-lâm-thủy sản.

Hoàng SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: