Kinh Tế

Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính

Thứ Năm, 18/08/2022

Nằm trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 186 về việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ quan hành chính áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, triển khai "Đề án số hóa và chuyển đổi số hệ thống tài liệu, hồ sơ", tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả, công khai, minh bạch dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở KH&CN hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các sở, ngành, địa phương.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thực hiện đầy đủ, kịp thời việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị, phòng, ban trực thuộc, đảm bảo đúng quy định, phát huy hiệu quả.

Hoàng SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: