Kinh Tế

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách trong đầu tư công

Thứ Năm, 18/08/2022

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là một trong những giải pháp quan trọng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội (ASXH). Ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình THTK, CLP, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công.

Dự án cải tạo nâng cấp trường THCS Yên Lạc sử dụng vốn ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng năm học mới 2022-2023

Để thực hiện tốt công tác THTK, CLP đầu tư công nói chung, trong xây dựng cơ bản nói riêng và chi tiêu từ ngân sách Nhà nước (NSNN) cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tiết kiệm, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP, nhất là Chỉ thị số 21/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Quyết định số 1845/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 2262 của Chính phủ về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Chỉ thị số 14/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương (T.W), Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện THTK, CLP sát với yêu cầu thực tế của tỉnh, nhất là việc hoạch định, quản lý nguồn lực đầu tư công từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Căn cứ kế hoạch T.W giao, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh lập kế hoạch dự toán về chế độ, định mức; chủ động trong cân đối và điều hành thu- chi ngân sách. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng trao đổi phân bổ nguồn tài chính cho đầu tư phát triển đúng chế độ; ưu tiên nhiệm vụ cấp bách phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính từ nguồn NSNN.

Việc xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch thu-chi ngân sách đảm bảo đúng quy trình, quy định, chế độ, bố trí vốn đầu tư XDCB tập trung; ưu tiên phân bổ cho các dự án đã hoàn thành quyết toán, dự án hoàn thành chưa quyết toán, dự án chuyển tiếp và dự án mới phục vụ nhiệm vụ chính trị cần thiết đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phối hợp chặt chẽ với Sở KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thuận lợi, kịp thời, hiệu quả. Không cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán đã giao đầu năm.

Hạn chế tối đa việc dành ngân sách chi phí tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng, tập huấn, đi công tác nước ngoài… bằng tiền NSNN.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp đã THTK, CLP trong thẩm định, phê duyệt dự toán, quản lý sử dụng NSNN được trên 621 tỷ đồng. Tiết kiệm trong thẩm định đầu tư xây dựng cơ bản 99,18 tỷ đồng; công tác thẩm tra quyết toán dự toán hoàn thành đã tiết kiệm trên 7,4 tỷ đồng; cắt giảm thời gian thực hiện thẩm định quy trình đầu tư của dự án đầu tư công so với thời gian quy định thông thường.

Cụ thể: Dự án dưới 15 tỷ đồng, giảm 34% thời gian thông thường; dự án nhóm C giảm thời gian 32%, tiết kiệm trên 15 tỷ đồng; dự án nhóm B giảm 38%, dự án nhóm A giảm 33% thời gian. Qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tổng dự toán, thi công đã loại bỏ chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách hơn 81,4 tỷ đồng. Qua công tác đấu thầu tiết kiệm được trên 10 tỷ đồng.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành đã cắt giảm chi phí, tiết kiệm được 7,5 tỷ đồng (cấp tỉnh giảm 2.351 triệu đồng, cấp huyện giảm 5.136 triệu đồng).

Ngoài ra, còn thực hiện tiết kiệm tối thiểu 12% chi thường xuyên của các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh được hơn 557 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 429 tỷ đồng, cấp huyện và xã hơn 127,4 tỷ đồng để chi cải cách tiền lương.

Để thực hiện tốt hơn nữa chương trình THTK, CLP đầu tư công, từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống văn bản quy định của tỉnh về quản lý ngân sách, vốn, tài nguyên, môi trường và tài sản nhà nước; tăng cường hỗ trợ các DN hoạt động trên địa bàn SXKD ổn định, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhất là các thủ tục hành chính (TTHC).

Giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; xây dựng cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý NSNN.

Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm về THTK, CLP.

Công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định; có chính sách khen thưởng, bảo vệ người cung cấp thông tin về CLP.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển DN; tăng cường ứng dụng CNTT trong khâu tiếp nhận, giải quyết TTHC, góp phần cắt giảm thời gian, chí phí cho DN và người dân.

Thực hiện nghiêm công tác lập kế hoạch đầu tư công trên cơ sở xác định rõ nguồn lực đầu tư, công tác lập quyết toán, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư, công tác giám sát tổng thể, đánh giá đầu tư; công tác đấu thầu, quy hoạch.

Tiếp tục khoán chi hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị công lập theo các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ, ngành phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Bài, ảnh: Xuân HùngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: