Kinh Tế

Gần 24.000 hộ được vay vốn ưu đãi duy trì và mở rộng việc làm

Thứ Tư, 17/08/2022

Thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác củng cố, nâng cao chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời, rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ dân, doanh nghiệp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vay vốn đến các đối tượng thụ hưởng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, tăng 12 chương trình so với ngày đầu mới thành lập. Riêng dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61, Nghị định số 74 của Chính phủ đạt gần 1.200 tỷ đồng, với gần 24.000 hộ đang vay vốn.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ trên địa bàn.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: