Kinh Tế

An Hòa phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Tư, 17/08/2022

Cấp ủy, chính quyền xã An Hòa (Tam Dương) luôn xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở sẽ góp phần quan trọng xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Việc vận dụng tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện mọi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Nhân dân xã An Hòa tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trường Khanh

 

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước, cuối năm 2021, xã An Hòa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với quan điểm phát triển nông thôn mới bền vững, toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện nhiều giải pháp để người dân thấy được lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, từ đó, tạo đồng thuận và có nhiều nguồn lực đóng góp trong thực hiện các tiêu chí, xã An Hòa đã chọn thôn Ngọc Thạch 1 và Ngọc Thạch 2 xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại thôn Ngọc Thạch 1, khi có chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền thôn đã tổ chức các buổi họp dân để bàn bạc, thống nhất và đưa ra các mức đóng góp sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ cho người dân.

Trưởng thôn Ngọc Thạch 1 Đoàn Ngọc Thanh cho biết: Ở giai đoạn xây dựng nông thôn mới trước, nhà văn hóa thôn chưa được cứng hóa mặt sân. Do đó, khi cán bộ xã và thôn tuyên truyền, vận động nhân dân hoàn thiện hạng mục này để phục vụ các hoạt động cộng đồng, người dân rất đồng tình. Cùng với nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, mỗi hộ dân đã nhất trí ủng hộ 200 nghìn đồng để bê tông hóa mặt sân nhà văn hoá.

Ngoài ra, nhờ được bàn bạc và các kiến nghị đều được giải đáp kịp thời, rất nhiều hộ dân thôn Ngọc Thạch 1 đã ủng hộ ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trồng cây xanh trên vỉa hè… hưởng ứng các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cùng với việc ban hành nghị quyết chuyên đề, trong quá trình thực hiện, xã An Hòa luôn chú trọng công tác giám sát cộng đồng các công trình phúc lợi công cộng. Nét nổi bật trong thực hiện QCDC trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở An Hòa là bất kể chính sách nào liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân đều được cấp ủy, chính quyền xã công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tiêu biểu như, để nâng cao chất lượng môi trường, tạo cảnh quan nông thôn, địa phương có chủ trương xây dựng 14 tuyến đường đạt tiêu chí “sáng - xanh - đẹp - văn minh”.

Vì vậy, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và trong các cuộc họp thôn, xóm để người dân tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện. Từng tổ chức chính trị - xã hội trong xã đảm nhận từng phần việc, huy động nguồn lực đầu tư, nội dung và phương pháp triển khai đều được bàn bạc cụ thể. Những thắc mắc, đề xuất của người dân tại các cuộc họp cũng được giải quyết kịp thời.

Việc thực hiện tốt QCDC đã phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí. Nhờ huy động được sức dân, địa phương đã hoàn thành xây dựng các tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh” theo đúng kế hoạch đề ra.

Người dân đi lại vào ban đêm yên tâm hơn nhờ có hệ thống chiếu sáng thuận lợi, tình hình ANTT được đảm bảo; nhiều hàng cây xanh với bóng mát hai bên đường; hệ thống rãnh thoát thải cũng được khơi thông thường xuyên, không có tình trạng rác thải vương vãi trên các tuyến đường… Người dân được hưởng lợi từ nhiều công trình công cộng.

Xác định thực hiện tốt QCDC ở cơ sở chính là “chìa khóa” thành công trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, cấp ủy, chính quyền xã An Hòa đã kết hợp khéo léo công tác vận động với phát huy tốt QCDC ở cơ sở để huy động nguồn lực to lớn từ nhân dân.

Từ cuối năm 2021 đến nay, phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân trong xã đã hiến gần 5.000m2 đất, gần 600 lượt ngày công lao động và hơn 250 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng đường giao thông và các công trình công cộng…

Kim Hiền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: