Kinh Tế

Chuyển đổi mục đích sử dụng trên 318 ha đất

Thứ Năm, 30/06/2022

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục 166 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích hơn 453 ha; đồng thời chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện 144 dự án với tổng diện tích trên 318 ha.

Cán bộ xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) rà soát bản đồ quản lý đất đai trên địa bàn

Cũng trong 6 tháng, UBND tỉnh đã ban hành 7 quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích trên 41 ha. Ký hợp đồng thuê đất cho 26 dự án, với tổng diện tích thuê gần 94 ha. Hoàn thành giải phóng mặt hơn 320 ha đất để phục vụ thi công các công trình, dự án.

Triển khai cấp được gần 26 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, cấp cho hộ gia đình, cá nhân gần 21 nghìn giấy chứng nhận với diện tích 1.026 ha; còn lại là cấp cho các tổ chức, các dự án về nhà ở và đăng ký biến động sau bìa.

Đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, về cơ bản công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thời gian qua được thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: