Kinh Tế

Bình Xuyên tăng cường quản lý vốn đầu tư công

Thứ Ba, 28/06/2022

Vốn đầu tư công (VĐTC) đóng vai trò quan trọng trong hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đồng thời tạo đòn bẩy khơi thông các nguồn lực khác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Thời gian qua, huyện Bình Xuyên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng VĐTC trên địa bàn.

Quản lý, sử dụng hiệu quả VĐTC đã góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng ký thuật trên địa bàn huyện Bình Xuyên theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Năm 2022, huyện Bình Xuyên được giao tổng nguồn VĐTC ngân sách cấp huyện, cấp xã trên 261 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp huyện gần 145 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách cấp xã trên 116 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn được phân bổ từ đầu năm trên 211 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn bổ sung.

Nhiệm vụ giải ngân VĐTC được huyện quan tâm sát sao, quyết liệt chỉ đạo triển khai ngay từ đầu năm. Việc giao kế hoạch đảm bảo theo đúng thời gian quy định, VĐTC được phân bổ hết ngay từ đầu năm tạo sự chủ động cho các đơn vị được giao kế hoạch vốn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện giải ngân trên 155 tỷ đồng, đạt trên 59% tổng nguồn VĐTC kế hoạch được giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp huyện đạt trên 40%; nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt gần 83% nguồn vốn kế hoạch được giao.

Để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng VĐTC trên địa bàn, thời gian qua, huyện Bình Xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch chung; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch các lĩnh vực; quy hoạch các xã, thị trấn...làm cơ sở để thu hút đầu tư, lập danh mục các dự án, xác định thứ tự ưu tiên trong đầu tư.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các khâu trong công tác chuẩn bị đầu tư từ lập, thẩm định, phê duyệt các dự án; phân bổ vốn đầu tư đến thông báo kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...

Thực hiện tiết kiệm từ khâu quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở rà soát, cắt giảm các dự án không nằm trong kế hoạch đầu tư công được phê duyệt; các dự án, hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án sử dụng nguồn VĐTC trừ những công trình lớn, những công trình có ý nghĩa quan trọng. Với những công trình được tổ chức khởi công, động thổ, khánh thành thì phải thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, lãng phí.

Tăng cường quản lý việc tạm ứng vốn cho các nhà thầu thi công cũng như việc thu hồi vốn tạm ứng để hạn chế thấp nhất việc nhà thầu chiếm dụng vốn của nhà nước, gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn và áp lực vốn lên các chủ đầu tư.

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình trong công tác thanh, quyết toán. Phối hợp chặt chẽ 3 khâu bao gồm phân bổ kế hoạch vốn, kiểm soát thanh toán và quyết toán tất toán trong hoạt động quản lý vốn đầu tư để đảm bảo vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, quy trình thủ tục trong hoạt động đầu tư công, cũng như trong quá trình thi công và chất lượng các công trình dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chú trọng đảm bảo tiến độ giải ngân VĐTC, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn; tập trung đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án...

Nhờ vậy nguồn VĐTC trên địa bàn huyện Bình Xuyên cơ bản được sử dụng đúng mục đích, các công trình, dự án phát huy hiệu quả tích cực, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ đời sống dân sinh.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: