Kinh Tế

6 tháng đầu năm 2022: Toàn tỉnh giải phóng mặt bằng đạt gần 450 ha

Thứ Tư, 22/06/2022

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, ngay từ đầu năm, công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng (GPMB) được các địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các huyện, thành phố đã ban hành 44 quyết định cưỡng chế kiểm đếm, tổ chức cưỡng chế kiểm đếm 6 trường hợp, ban hành 33 quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và đã tổ chức cưỡng chế 9 cuộc do người dân cố tình không chấp hành, các trường hợp còn lại đang hoàn thiện phương án tổ chức cưỡng chế hoặc tiến hành các bước vận động người dân chấp hành quyết định thu hồi đất.

Ước 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh GPMB được gần 450 ha, đạt 40,5% kế hoạch năm để thực hiện các dự án, công trình phát triển KT - XH; tái định cư được 87 hộ với diện tích 1,33 ha.

Trong đó, một số dự án đã GPMB được phần lớn diện tích như: Dự án Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc đã GPMB 80,5/83,8 ha; Dự án KCN Sơn lôi đã GPMB 92/180 ha; Dự án KCN Bá Thiện đã GPMB 93,6/103,8 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khởi công theo kế hoạch.

Một số huyện có kết quả GPMB cao so kế hoạch năm như: Huyện Yên Lạc 49,75 ha, đạt 58,1%; huyện Lập Thạch 123 ha, đạt 72%.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: