Kinh Tế

Hướng Đạo tập trung GPMB KCN, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư

Thứ Sáu, 17/06/2022

Xác định dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2 có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển KT - XH của huyện Tam Dương, xã Hướng Đạo đã và đang tập trung triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT- GPMB), tạo quỹ đất sạch bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án. Phấn đấu trong năm 2022, hoàn thành BT- GPMB 80/136 ha phải thu hồi để bàn giao cho KCN.

Cán bộ Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương phối hợp với cán bộ địa chính xã Hướng Đạo xác định nguồn gốc các thửa đất trong diện giải phóng mặt bằng thuộc dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2. Ảnh: Chu Kiều

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I - Khu vực 2, huyện Tam Dương được phê duyệt vào tháng 3/2021 với thời hạn thực hiện 50 năm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.316 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất 162,33 ha.

Trong kế hoạch, xã Hướng Đạo sẽ bàn giao 136 ha cho KCN Tam Dương I - Khu vực 2. Diện tích trên nằm ở các thôn Mới, Cao Hảo, Yên Sơn và Phú Cường, trong đó, có cả đất ở, đất vườn và đất sản xuất nông nghiệp…

Đây là công việc khó khăn và phức tạp, bởi việc BT- GPMB liên quan đến quyền, lợi ích của nhiều người. Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền xã Hướng Đạo xác định, trước hết phải làm cho dân hiểu và thấy được lợi ích khi dự án hoàn thành, từ đó sẽ thuận lợi trong triển khai.

Triển khai công tác BT- GPMB dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2, xã Hướng Đạo đã tổ chức nhiều cuộc họp dân, tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cũng như phân tích để người dân hiểu dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2 có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển KT - XH của huyện và xã.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, xã Hướng Đạo tích cực phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng làm nhiệm vụ BT- GPMB tổ chức rà soát, kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản, xác nhận nguồn gốc, chủ sử dụng đất, tài sản trên đất và thu hồi, chỉnh lý hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận đối với diện tích đất bị thu hồi.

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép và làm thay đổi mục đích sử dụng đất trái quy định khi đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt và thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đồng bộ, quyết liệt những giải pháp trong công tác tuyên truyền, công khai minh bạch trong triển khai thực hiện, cùng nhận thức và trách nhiệm của người dân, công tác BT, GPMB dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2 ở Hướng Đạo đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác BT, GPMB cũng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Vẫn còn một số hộ dân chưa phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm đếm, cố tình tạo lập tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi KCN; một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua rà soát chưa đúng số ô, số thửa…

Giá đất, tài sản, cây cối, hoa màu áp dụng trong bồi thường thấp hơn giá thị trường; giá đất liên tục biến động, tăng cao cũng là những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác bồi thường, thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo cho biết: Với sự chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành chức năng và xã Hướng Đạo, cùng với những cố gắng, quyết tâm của nhà đầu tư, tính đến đầu tháng 6/2022, xã Hướng Đạo đã tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối trên đất… được 95% diện tích phải thu hồi, BT- GPMB và đã BT- GPMB được hơn 10/136 ha phải thu hồi.

Để công tác BT- GPMB dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2 đạt kết quả cao, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, theo Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo Nguyễn Văn Đoàn, huyện cần có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ BT- GPMB và thu hồi đất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân. Cùng đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và linh hoạt hơn nữa trong công tác chi trả bồi thường.

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: