Kinh Tế

Đảm bảo cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân

Thứ Sáu, 17/06/2022

Nhằm hướng tới phát triển ổn định, bền vững, trên cơ sở khai thác tối ưu các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch với chất lượng bảo đảm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) trong các khu, cụm công nghiệp (KCN, CCN) ổn định sản xuất, thời gian qua, các đơn vị tham gia hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch vận hành cụ thể; bố trí nhân lực, phương tiện trực sẵn sàng giải quyết những sự cố phát sinh, đảm bảo cung cấp nước liên tục, an toàn và ổn định.

Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tứ Trưng - Ngũ Kiên (Trung tâm Nước sạch và VMTNT Vĩnh Phúc) hiện đang cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 90% hộ dân ở 2 địa phương. Ảnh: Nguyễn Lượng

Vĩnh Phúc có tiềm năng lớn về nguồn nước mặt và nước ngầm, có thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 25 nhà máy nước tập trung (chưa bao gồm công suất hệ thống cấp nước do Ban Dân tộc đầu tư, cấp xã quản lý) với tổng công suất thiết kế 156.700 m3/ngày/đêm, công suất khai thác 93.520m3.

Trong đó có 11 nhà máy sử dụng nguồn nước mặt (sông, hồ, suối), công suất thiết kế 94.550 m3/ngày/đêm, công suất đang khai thác 53.135m3/ngày/đêm; 14 nhà máy sử dụng nguồn nước ngầm, công suất thiết kế 62.150m3/ngày/đêm, công suất đang khai thác 40.385 m3/ngày/đêm.

Ngoài ra, có 3 dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước đang chuẩn bị triển khai gồm: Nhà máy nước Phúc Bình do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư, phục vụ người dân 2 xã Tứ Yên và Đức Bác (Sông Lô) với công suất thiết kế 150.000m3/ngày/đêm; Nhà máy nước Sông Hồng do Công ty cổ phần Xây dựng Procons đầu tư tại xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) với tổng công suất 29.000m3/ngày/đêm; dự án đầu tư cấp nước sạch cho một số xã trên địa bàn huyện Tam Đảo và Lập Thạch do Công ty TNHH Đầu tư nước sạch Minh Anh làm chủ đầu tư.

Đối với hoạt động cấp nước phục vụ sản xuất của các DN, toàn tỉnh có 10 KCN đã được cấp nước sạch và 7 KCN đang chuẩn bị thi công các tuyến ống truyền dẫn để cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất của DN.

Là một trong những đơn vị cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại 3 huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Vĩnh Phúc (Sở NN&PTNT) hiện đang quản lý 10 công trình cấp nước tập trung có tổng công suất thiết kế 22.200m3/ngày/đêm, cung cấp nước thường xuyên cho hơn 20.400 hộ.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Vĩnh Phúc cho biết: “Trung tâm chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới phục vụ, cải thiện chất lượng nước, áp dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ thông tin vào công tác quản lý hệ thống mạng cấp nước.

Đẩy mạnh xây dựng, khai thác hiệu quả các trạm cấp nước, tăng cường phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng, chất lượng nguồn nước cơ bản được đảm bảo, tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch liên tục giảm theo từng năm”.

Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tứ Trưng – Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) có công suất 2.500m3/ngày/đêm, cung cấp nước cho hơn 90% hộ tại 2 địa phương. Tại đây, hoạt động bơm, xử lý, cấp nước được vận hành hàng ngày theo đúng quy trình, có sổ tay ghi chép; sau mỗi ca vận hành, các bể chứa nước và hệ thống máy móc đều được sục, xả. Nhờ đó, nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân 2 địa phương luôn được đảm bảo.

Anh Văn Hồng Cương, Khu 6, thị trấn Tứ Trưng (Vĩnh Tường) cho biết: “Ngay sau khi Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tứ Trưng – Ngũ Kiên đi vào hoạt động, gia đình tôi và các hộ dân địa phương đều đăng ký sử dụng nước. Tôi thấy sử dụng nước sạch vừa đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, lại không tốn quá nhiều chi phí để xây dựng bể lắng, lọc như sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng đào”.

Để đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, DN, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chuyên môn tổ chức lập các đồ án Quy hoạch liên quan đến cung cấp nước sạch trên địa bàn, như quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, Sở NN&PTNT đang trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung quy hoạch để triển khai thực hiện Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thu hút đầu tư, áp dụng các cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị; đầu tư phát triển mạng lưới mở rộng vùng phục vụ cấp nước sạch đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân, DN.

Rà soát hiện trạng, dự báo nhu cầu cấp nước và định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2030 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh làm cơ sở để thu hút, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước theo quy hoạch.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị cấp nước khu vực đô thị cải tạo mạng lưới đường ống cũ, mở rộng mạng lưới ống truyền dẫn, phân phối nước ra các khu vực chưa được cấp nước và các xã xung quanh.

Phối hợp với các đơn vị quản lý công trình cấp nước đô thị lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới đường ống từ công trình cấp nước đô thị cung cấp nước cho khu vực nông thôn liền kề…

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: