Kinh Tế

5 tháng đầu năm 2022: Các khu công nghiệp thu hút thêm 9 dự án FDI mới

Thứ Hai, 23/05/2022

Trong tháng 5/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 3 dự án (trong đó có 2 dự án FDI và 1 dự án DDI) và điều chỉnh tăng vốn cho 3 lượt dự án FDI; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm các dự án FDI là 2,2 triệu USD và dự án DDI là 40 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 9 dự án FDI mới và điều chỉnh tăng vốn cho 17 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 198,56 triệu USD, đạt 170% so với cùng kỳ năm 2021 và 66% kế hoạch năm 2022; thu hút 5 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 230,86 tỷ đồng, đạt 33% so với kế hoạch năm 2022.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 429 dự án gồm 87 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 22.244 tỷ đồng và 342 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỷ USD; trong đó, có 360 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84% tổng số dự án.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ, trong tháng 6/2022, Ban Quản lý các KCN dự kiến sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2 - 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15 - 20 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 150 tỷ đồng.

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, phấn đấu có thêm 3 - 4 dự án đi vào hoạt động SXKD, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 30 - 35 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 50 - 100 tỷ đồng.

Tiếp tục chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2...

Lưu NhungTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: