Kinh Tế

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ở Lập Thạch

Thứ Năm, 19/05/2022

Với phương châm hoạt động: “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” vì người nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Lập Thạch đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Triển khai cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch đã giải ngân được gần 2 tỷ đồng cho 39 hộ vay vốn

Xác định vai trò quan trọng của nguồn vốn ưu đãi trong phục vụ sản xuất, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch đã tập trung huy động tốt các nguồn vốn; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD), nâng cao thu nhập, đời sống của người dân địa phương.

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện tín dụng chính sách, nhất là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác phối hợp giữa chính quyền các địa phương, tổ chức nhận ủy thác vốn chính sách và Ngân hàng CSXH huyện cũng được triển khai chặt chẽ, bài bản từ việc hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến kỳ hạn; hướng dẫn đoàn viên, hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả; cho đến xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Hiện nay, toàn huyện Lập Thạch có hơn 13.400 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ hơn 495 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với năm 2021. Ngoài ra, Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch cũng đang tập trung triển khai cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH và các chương trình tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

Ông Phan Ngọc Phú, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch chia sẻ: Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Thực tế, nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen; tạo sự ổn định ANTT ở nông thôn; giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Lập Thạch có thêm nhiều cơ hội, việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Để vốn tín dụng chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả, thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động các Điểm giao dịch xã và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tư vấn, hướng dẫn người vay vốn mở rộng sản xuất, cách sử dụng đồng vốn hiệu quả gắn với các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Bài, ảnh: Hải NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: