Kinh Tế

Khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công ở Tam Dương

Thứ Sáu, 13/05/2022

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Tam Dương đề ra thời gian qua, tuy nhiên do nhiều yếu tố, công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, vì vậy kết quả đạt được còn thấp. Với quyết tâm cao, huyện Tam Dương đang đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường từ 309B đến đường huyện 24, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Ảnh: Chu Kiều

Theo lãnh đạo UBND huyện Tam Dương, tổng số vốn ngân sách cấp tỉnh dự kiến đến tháng 6 năm 2022 sẽ giải ngân được 15% so với số vốn được phân bổ; giải ngân ngân sách cấp huyện, tính đến ngày 25/4/2022, tổng số vốn đã thanh toán cho các công trình, dự án đạt trên 7 tỷ đồng, bằng 3,38% so với số vốn được phân bổ; chủ đầu tư dự kiến đến tháng 6 năm 2022 giải ngân được 65% so với số vốn phân bổ.

Giải ngân ngân sách cấp xã, tính đến ngày 25/4/2022 đạt trên 18 tỷ đồng, bằng 61,3% so với số vốn được phân bổ; chủ đầu tư dự kiến đến tháng 6 năm 2022 giải ngân được 95% so với số vốn được phân bổ. Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương thấp là tiến độ GPMB phục vụ các dự án còn chậm.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, thời gian qua, UBND huyện Tam Dương đã ban hành Kế hoạch số 36 về công tác Bồi thường- Giải phóng mặt bằng (BT- GPMB) để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Theo đó, đã thực hiện GPMB khoảng 94 công trình, dự án. Trong đó có 14 dự án do các đơn vị cấp tỉnh làm chủ đầu tư; 42 dự án do huyện làm chủ đầu tư; 6 khu; 32 dự án xã, thị trấn làm chủ đầu tư...

Tổng diện tích còn lại phải GPMB của 94 dự án là 555 ha, đến nay đã GPMB xong 25 ha, với số tiền đã chi trả gần 83 tỷ đồng, hiện đang trình thẩm định phương án bồi thường 12,9ha.

Đối với công tác GPMB dự án trọng điểm: KCN Tam Dương II - khu B2, KCN Tam Dương II - khu A, CCN Hoàng Lâu vẫn đang vướng mắc về vấn đề thủ tục chưa đủ điều kiện GPMB…

Đối với KCN Tam Dương II - khu B2, UBND huyện đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật về đất đai; cho chủ trương để UBND huyện Tam Dương và UBND huyện Tam Đảo được ứng tiền từ Quỹ phát triển đất của tỉnh để tiếp tục BT- GPMB theo quy định…

Phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh xác định lại phạm vi, mốc giới làm cơ sở đánh giá, đề xuất lại quy mô và vị trí các khu đất ở tái định cư cho phù hợp. UBND huyện Tam Dương đã phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 cho 4 khu tái định cư gồm xã Hoàng Hoa 3 khu, xã Đồng Tĩnh 1 khu với tổng diện tích 11,5448 ha (các khu tái định cư chưa thực hiện BT- GPMB và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng).

Hiện nay, huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án năm 2021 và dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án giữa năm 2022 để triển khai thực hiện.

Với KCN Tam Dương II - khu A, UBND huyện Tam Dương tiếp tục đề nghị Công ty TNHH Vitto-VP và Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện thanh lý hợp đồng đã ký.

Trước mắt, để đảm bảo tiến độ công tác GPMB, Công ty TNHH Vitto-VP thống nhất với Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh tổng hợp phần diện tích còn lại chưa GPMB, phối hợp với UBND huyện tiếp tục thực hiện GPMB.

Cùng với đó, UBND huyện đang phối hợp với DN tiếp tục vận động nhân dân nhận tiền bàn giao mặt bằng, kiểm đếm và thực hiện trình tự thủ tục tái định cư.

Đến nay, đã chi trả được 1,53 tỷ đồng, tương ứng với diện tích hơn 0,11ha cho 2 hộ; hiện đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định đối với trên 5ha đã kiểm kê. UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh và quyết định giao đất các khu tái định cư cho huyện Tam Dương.

Để phục vụ công tác GPMB của dự án CCN Hoàng Lâu, UBND huyện đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền như đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện và đã được UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, đã được HĐND tỉnh chấp thuận; hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa.

Hiện tại, Hội đồng BT- GPMB huyện đã tiến hành rà soát, quy chủ và xác minh thông tin thửa đất xong đối với toàn bộ các hộ dân có đất trong phạm vi dự án.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo Hội đồng BT- GPMB phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Việc cưỡng chế thu hồi đất phục vụ GPMB các dự án cũng được tích cực triển khai. Tính đến tháng 4/2022, đã thực hiện cưỡng chế 1 vụ ở dự án khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại thôn Nội Điện và thôn Yên Thượng, xã An Hoà; thực hiện các biện pháp để có mặt sạch bằng giao cho đơn vị thi công (bảo vệ lấy mặt bằng) 2 vụ/2 dự án.

Đến nay đã có quyết định cưỡng chế 3 vụ; đã cưỡng chế 2 vụ thuộc Khu đất đấu giá QSDĐ và đã giao đất ở xã Hoàng Lâu và xã Vân Hội…

Hiện, UBND huyện Tam Dương đang tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các dự án thuộc trách nhiệm quản lý.

Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ BT- GPMB để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai và thực hiện các dự án theo kế hoạch.

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: