Kinh Tế

28.344 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

Thứ Ba, 25/01/2022

Chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ tích cực triển khai đồng bộ các chương trình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) các cấp; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức, năm 2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng CSXH trên địa bàn; hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Nhờ nguồn vốn vay của Chi nhánh NHCSXH tỉnh các hộ gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình

Doanh số cho vay toàn chi nhánh đạt trên 1.089 tỷ đồng với 28.344 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo gần 38 tỷ đồng, đạt 205% kế hoạch đã cam kết với UBND tỉnh, hộ cận nghèo trên 89 tỷ đồng đạt 214% kế hoạch đã ký cam kết với UBND tỉnh, hộ mới thoát nghèo trên 107 tỷ đồng...

Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, Tổ TK&VV đẩy mạnh công công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: