Kinh Tế

Giá trị sản xuất tăng thêm của ngành nông-lâm-thủy sản đạt gần 5.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 25/01/2022

Năm 2021, ngành NN&PTNT của tỉnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, chịu tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19, làm ảnh hưởng tới sản xuất, lưu thông hàng hóa. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, giá một số loại sản phẩm chăn nuôi không ổn định...

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Nông nghiệp, sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân, nên sản xuất nông nghiệp của tỉnh có mức tăng trưởng khá, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, giá trị tăng thêm của ngành nông-lâm-thủy sản đạt hơn 4.931 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 4,81% so với năm 2020.

Trong đó, sản xuất trồng trọt năm 2021 có nhiều thuận lợi, sản xuất 3 vụ/năm, năng suất các loại cây trồng đều tăng. Cụ thể, năng suất lúa bình quân đạt gần 60 tạ/ha, tăng 2,93%; ngô đạt hơn 48 tạ/ha, tăng 1,16%; khoai lang đạt hơn 118 tạ/ha, tăng 3,11%; rau các loại tăng 1,22%…

Dương MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: