Kinh Tế

Từng bước xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 21/01/2022

Cùng với sự hình thành, phát triển các đô thị, khu, cụm công nghiệp và khu dân cư; sự gia tăng, dịch chuyển cơ học về dân số trên địa bàn tỉnh kéo theo lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn. Điều này gây áp lực lên hệ thống thu gom, xử lý rác, nhất là đối với các trung tâm đô thị, công nghiệp... Để từng bước xử lý triệt để rác thải sinh hoạt , góp phần bảo vệ môi trường, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu.

Bãi rác tại thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) hiện đã quá tải, chưa có giải pháp khắc phục

Theo kết quả điều tra, khảo sát, tổng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện vào khoảng 920 tấn/ngày; trong đó, khu vực đô thị khoảng 350 tấn, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn.

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở khu vực đô thị được thực hiện qua hình thức đấu thầu cung cấp dịch vụ của 2 đơn vị: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên với tỷ lệ thu gom rác đạt trên 95%.

Đối với khu vực nông thôn, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được thực hiện thông qua hợp đồng thuê khoán cho HTX hoặc các tổ, đội vệ sinh môi trường (VSMT).

Nhìn chung, mạng lưới thu gom rác thải cơ bản bao phủ đến hầu hết các trung tâm hành chính và dân cư tập trung của các xã, thị trấn với tỷ lệ thu gom đạt trên 75%.

Đối với các cơ sở SXKD, dịch vụ, khu công nghiệp, thực hiện hợp đồng dịch vụ với các đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

Rác thải hiện nay phần lớn vẫn được xử lý theo phương pháp chôn lấp tạm thời hoặc đổ thành bãi lộ thiên, phần còn lại được xử lý bằng các lò đốt quy mô nhỏ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 230 bãi rác tạm với tổng diện tích hơn 31 ha; có 37 lò đốt rác quy mô cấp xã (do ngân sách tỉnh và một số doanh nghiệp đầu tư) và 1 nhà máy xử lý rác thải tập trung (công suất khoảng 75 tấn/ngày đêm).

Mỗi xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trung bình từ 1-2 bãi rác lớn, thậm chí có địa phương hình thành bãi rác theo từng thôn, khu dân cư…

Theo đánh giá, các lò đốt nhỏ chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt; hoạt động của nhà máy xử lý rác thải thì thiếu ổn định và công suất xử lý chưa đạt mục tiêu 150 tấn/ngày đêm.

Toàn tỉnh hiện có 34 doanh nghiệp, 117 HTX, tổ dịch vụ VSMT tham gia cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt với khoảng 2.100 người trực tiếp tham gia.

Thu nhập của người làm công tác này còn thấp so với mặt bằng chung, dẫn đến chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn chế…

Những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đã có nhiều chuyển biến.

Tỉnh đã ban hành một số Nghị quyết chuyên đề và triển khai nhiều giải pháp trong công tác quy hoạch, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.

Mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải được hình thành, bao phủ hầu hết các địa phương và ngày càng thu hút sự tham gia của các DN có năng lực về công tác VSMT.

Một số dự án xử lý rác thải đã được đầu tư xây dựng tại các huyện Tam Dương, Lập Thạch…, làm cơ sở để hình thành dịch vụ xử lý rác thải ở các địa phương.

Tuy nhiên, tỷ lệ rác được xử lý hợp vệ sinh còn rất thấp; tình trạng tập kết, đổ thải gây ô nhiễm môi trường còn diễn ra phổ biến.

Hầu hết các bãi rác, lò đốt quá tải, xuống cấp, công nghệ lạc hậu… gây ô nhiễm môi trường, trong khi việc mở rộng, cải tạo còn nhiều khó khăn do thiếu kinh phí hoặc không phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc triển khai xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung còn chậm; đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải không phù hợp; hoạt động của các HTX, tổ VSMT còn nhiều khó khăn, thu nhập của người thu gom rác còn thấp, điều kiện làm việc chưa đáp ứng…

Trước thực trạng trên và để thực hiện mục tiêu từng bước xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng “Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và VSMT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cấp huyện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo cấp xã.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác thu gom rác thải, VSMT; phát động và duy trì các phong trào xây dựng khu dân cư, tuyến đường tự quản về VSMT, bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngoài các nội dung, nhiệm vụ về việc phân cấp trách nhiệm, điều chỉnh mức giá dịch vụ, tăng định mức phân bổ kinh phí…, đề án đề ra những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn theo lộ trình và giải pháp thực hiện đối với từng cấp, từng ngành, địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong đó, chú trọng đến giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức; giải pháp về cơ chế chính sách; khoa học kỹ thuật; quản lý nhà nước và xã hội hóa. Sở TN&MT là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước, việc ban hành “Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và VSMT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là yêu cầu cấp thiết, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc do rác thải gây ra, góp phần hoàn thành một trong những chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

Bài, ảnh: Anh TúTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: