Kinh Tế

Nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đối với các HTX, tổ dịch vụ VSMT.

Thứ Năm, 20/01/2022

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ở khu vực nông thôn luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy vậy, trước áp lực về lượng rác thải ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có những giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, nhất đối với các HTX, tổ dịch vụ vệ sinh môi trường (VSMT).

HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường xã Sơn Lôi (Bình Xuyên), phân loại rác, xử lý rác bằng lò đốt đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Thế Hùng

Từ chỗ chỉ có 89/112 xã có bãi rác thải tạm thời, 15 xã có HTX vệ sinh môi trường và 74 xã hình thành tổ thu gom rác cuối năm 2011, đến nay, 100% số xã trong tỉnh đã thành lập được các HTX hoặc tổ dịch vụ VSMT; 112 xã có bãi xử lý rác thải tạm thời.

Với tần suất thu gom trung bình khoảng 3 lần/tuần, các HTX, tổ dịch vụ vệ sinh môi trường đã góp phần quan trọng vào bảo vệ và làm sạch môi trường nông thôn, nâng cao ý thức giữ gìn VSMT tại khu dân cư; đưa tỷ lệ rác thải được thu gom tại khu vực nông thôn lên trên 75%.

Giữ vai trò quan trọng trong công tác BVMT ở khu vực nông thôn, song, hoạt động của các HTX và tổ dịch vụ VSMT trong tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề liên quan đến kinh phí hoạt động.

Nguồn lực tài chính hạn hẹp, dẫn tới đời sống, thu nhập của thành viên thấp là thực tế mà nhiều HTX đang phải đối mặt. Tại nhiều địa phương, mức thu nhập của người thu gom chỉ đạt từ 1 -2 triệu đồng/người/tháng.

Kinh phí eo hẹp cũng khiến việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ việc thu gom, vận chuyển rác thải cũng bị hạn chế. Theo thống kê, lượng xe đẩy tay và các phương tiên thô sơ sử dụng để thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn tỉnh hiện nay lên tới trên 1.200 xe.

Được biết, kinh phí cho thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của các HTX và tổ dịch vụ VSMT được lấy từ hai nguồn chính là ngân sách nhà nước và thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải.

Tuy vậy, đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải hiện không còn phù hợp, mức thu thấp chỉ từ 2 -3 nghìn đồng/người/tháng. Trong khi đó, tỉnh hiện chưa có cơ chế hỗ trợ riêng cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Do không có định mức cụ thể nên việc cân đối, sử dụng nguồn kinh phí này cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải còn rất bất cập, tùy theo quyết định của từng địa phương.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của các HTX ở mỗi địa phương khác nhau.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến kinh phí, hầu hết các HTX và tổ dịch vụ VSMT hiện còn lúng túng trong việc phân loại rác trước khi đưa vào xử lý; hạn chế trong việc áp dụng tiến bộ KHCN vào xử lý rác thải.

Rác thải sinh hoạt hiện nay phần lớn được chôn lấp tạm thời hoặc đổ thành bãi lộ thiên. Chỉ một phần nhỏ được xử lý bằng các lò đốt quy mô nhỏ, song cũng chưa thực sự đảm bảo hợp vệ sinh.

Theo thống kê, hiện lượng rác thải phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 920 tấn/ngày, trong đó, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn/ngày. Dự kiến lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, do đó, việc giải quyết khó khăn, nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nói chung và cho các HTX, tổ dịch vụ VSMT là rất cần thiết.

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu về BVMT mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, cuối tháng 11 vừa qua, UBND tỉnh đã ra Quyết định phê duyệt Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và VSMT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX vệ sinh môi trường được vay vốn từ Quỹ BVMT tỉnh để triển khai các hoạt động về thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Đồng thời điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn phù hợp với thực tế; điều chỉnh tăng định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho cấp huyện, cấp xã và bổ sung quy định rõ về mức chi cụ thể từ nguồn sự nghiệp môi trường của cấp huyện, cấp xã cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Tỉnh cũng sẽ quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước triển khai thực hiện việc tổ chức phân loại rác thải tại nguồn; bổ sung các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thí điểm và tiến tới giao trách nhiệm quản lý, vận hành các điểm tập kết, trung chuyển rác thải cho các đơn vị trúng thầu hoặc được đặt hàng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn từng huyện, thành phố.

Nguyễn HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: