Kinh Tế

Nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở Vĩnh Tường

Thứ Năm, 13/01/2022

Công tác dân vận nói chung, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” (DVK) nói riêng tác động tích cực đối với sự phát triển KT - XH, giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương. Nhận thức điều đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình, điển hình DVK trên hầu khắp các lĩnh vực. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, các tuyến đường GTNT thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường được nhân dân đóng góp xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Trường Khanh

Hiệu quả thiết thực

Bước vào xây dựng NTM kiểu mẫu, Chi bộ thôn Ven, xã Ngũ Kiên gặp không ít khó khăn, do thiếu kinh phí; khả năng huy động đóng góp trong nhân dân chưa được nhiều.

Khi được chọn làm điểm về xây dựng mô hình DVK trong xây dựng NTM kiểu mẫu, Chi bộ thôn Ven đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Qua công tác tuyên truyền làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ. Đây là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình.

Đến nay, thôn Ven vận động nhân dân xây dựng được mô hình “con đường bích họa” và trồng cây xanh đảm bảo tiêu chí NTM nâng cao. Thực hiện tiêu chí giao thông, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường và mỗi gia đình ủng hộ 2 ngày công xây dựng đường làng, ngõ xóm, vận chuyển các phế phẩm vệ sinh môi trường trong thôn đảm bảo xanh, sạnh, đẹp.

Thôn huy động nhân dân đóng góp được hơn 1,5 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Cũng như ở thôn Ven, mô hình DVK trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường ở thôn Vũ Di (xã Vũ Di) đã tạo sự lan tỏa trong khu dân cư.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vũ Di Cao Anh Thuận: Qua tuyên truyền, vận động, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên.

Cụ thể, 100% hộ dân ký cam kết tự quản bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm việc phân loại rác thải tại gia đình. Mỗi gia đình trong thôn đều tự trang bị 2 thùng rác có nắp đậy phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ. Các gia đình tự mua thuốc, dung dịch xử lý rác thải hữu cơ để sử dụng làm phân bón. Một số hộ chăn nuôi trong thôn triển khai mô hình đệm lót sinh học, giúp giảm khí độc và mùi hôi.

Tiếp tục nhân rộng

Để thi đua DVK được triển khai sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực, tại nhiều cơ quan, đơn vị, Huyện ủy Vĩnh Tường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, lựa chọn, xác định nội dung, mô hình, điển hình DVK phù hợp.

MTTQ và các đoàn thể thực hiện phong trào thi đua DVK thông qua việc mở rộng các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống, giai đoạn 2020 – 2025”.

Chính quyền các cấp xây dựng mô hình, điển hình DVK thông qua việc thực hiện chương trình cải cách hành chính.

Khối dân vận các xã, thị trấn tham mưu Đảng ủy chỉ đạo xây dựng 2 mô hình, điển hình DVK. Năm 2021, toàn huyện nhân rộng, xây dựng được 56 mô hình, điển hình DVK trên các lĩnh vực, trong đó, nhiều mô hình, điển hình mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống người dân và tác động tích cực đến thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện.

Phải kể đến như phong trào xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, mô hình DVK thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang văn minh... Các mô hình DVK đã phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Vận động nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan... góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua DVK đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua DVK trên tất cả các lĩnh vực; gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: