Kinh Tế

Quyết thực hiện đúng tiến độ dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt

Thứ Năm, 13/01/2022

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác BT- GPMB còn chậm so với yêu cầu đề ra, nhưng Ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn vay nước ngoài (VPMO) của tỉnh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành liên quan, đơn vị tư vấn triển khai thực hiện đúng cam kết với nhà tài trợ dự án. Đến nay, một số gói thầu đã hoàn thành và một số gói thầu tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng quy trình, thời gian giao thầu, phục vụ tốt mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Điều tiết cầu Sắt (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) đã hoàn thành đang tiến hành bàn giao cho Công ty TNHH MTV Liễn Sơn đưa vào vận hành

 

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc có tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng (tương đương 220 triệu USD) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 1.532 tỷ đồng (tương đương với 70 triệu USD).

Mục tiêu của Dự án nhằm quản lý tình trạng ngập lụt trên 7 huyện thành thị (trừ Lập Thạch và Sông Lô) và quản lý tốt chất lượng nguồn nước mặt sông Phan, thiết lập hệ thống cảnh báo lũ sớm cho toàn phạm vi của dự án.

Dự án hoàn thành sẽ cung cấp môi trường nước bền vững cho sự phát triển KT-XH dài hạn của tỉnh; đảm bảo kiểm soát lũ tại lưu vực trung tâm của tỉnh và ngăn chặn sự suy thoái nhanh chóng của chất lượng nước mặt.

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc thuộc nhóm A, gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1, tổng đầu tư hơn 2.323 tỷ đồng: Xây dựng 03 cụm đầu mối trạm bơm gồm kênh hút, kênh xả, hồ điều hoà.

Hợp phần 2 có tổng giá trị đầu tư hơn 313 tỷ đồng, xây dựng 5 hệ thống thu gom và xử lý nước thải quy mô nhỏ tại 4 xã, thị trấn gồm: Hương Canh, Thổ Tang, Yên Lạc, Tam Hồng và 33 điểm xử lý nước thải phân tán tại các thôn xóm, cụm dân cư thuộc khu vực nông thôn dọc sông Phan, 6 điểm tập kết rác thải ven sông Phan.

Hợp phần 3 có tổng chi phí đầu tư 318,4 tỷ đồng gồm: Hỗ trợ thực hiện dự án; đề xuất biện pháp cải thiện và giám sát chất lượng nguồn nước; hệ thống cảnh báo lũ sớm; phát triển năng lực quản lý đồng bộ lưu vực sông, thuộc địa bàn các huyện, thành phố: Bình Xuyên, Phúc Yên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương và Vĩnh Yên.

Do dự án trải dài trên địa bàn rộng 7 huyện, thành phố nên rất khó khăn trong công tác BT- GPMB. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, ngành chức năng tập trung BT- GPMB, do vậy đến nay đã BT- GPMB được 428,90/428,52 ha, đạt 88,89% diện tích giao đất sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Để thực hiện đúng tiến độ các dự án, BQLDA sử dụng vốn vay nước ngoài của tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công…

Đến nay, Dự án đã triển khai đồng bộ cả 3 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 đã hoàn thành hạng mục CW02 và đang triển khi thi công các hạng mục CW01A, CW05.

Hợp phần 2, đang triển khai thi công 2 hạng mục là CW09 và CW10. Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hiện dự án đã và đang triển khai tích cực.

Cụ thể, gói thầu CW02: Cải tạo, nạo vét 3 sông Bình Xuyên, xây dựng 2 điều tiết cầu Tôn, cầu Sắt và bãi bùn thải Đồng Mong (Bình Xuyên) đã hoàn thành thi công, đang tổ chức nghiệm thu thanh, quyết toán và bàn giao quản lý vận hành, khai thác sử dụng cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn.

Ban Quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh đã nộp hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu cho Bộ NN&PTNT.

Hiện VPMO đang làm việc với Tổng cục Thủy lợi – Bộ NN&PTNT để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và thực hiện kiểm định chất lượng công trình trước khi bàn giao, đưa vào vận hành, khai thác sử dụng.

Gói thầu CW05 nạo vét sông Phan từ cửa ra Đầm Vạc đến cống Sáu Vó 2 và xây dựng điều tiết Vĩnh Sơn, điều tiết Lạc Ý: Hợp đồng ký ngày 8/2/2021, khởi công ngày 22/02/2021, thời gian thực hiện 12 tháng tính từ ngày khởi công. Lũy kế khối lượng thực hiện đến đạt 54% tổng khối lượng hợp đồng.

Gói thầu CW01A xây dựng kênh hút từ ĐT.303 tới hồ điều hòa và hồ điều hòa trạm bơm Nguyệt Đức: Hợp đồng ký ngày 02/4/2021, khởi công ngày 15/4/2021, thời gian thực hiện 12 tháng tính từ ngày khởi công. Lũy kế khối lượng thực hiện đến nay là 44.053 triệu đồng, đạt 39% tổng khối lượng hợp đồng.

Gói thầu CW09 xây dựng hệ thống thu gom nước thải thị trấn Hương Canh. Hợp đồng ký ngày 30/7/2021, khởi công ngày 12/8/2021, thời gian thực hiện 18 tháng tính từ ngày khởi công. Tổng khối lượng hợp đồng là 36.732 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến nay là đạt 39,6% tổng khối lượng hợp đồng.

Đối với Gói thầu CW03 cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm Kim Xá và công trình phụ trợ đã hoàn thành đánh giá xét thầu và trao thầu. Hợp đồng thi công xây lắp ký kết ngày 22/12/2021.

Gói thầu CW08 xây dựng trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại các thị trấn Thổ Tang, Yên Lạc và Tam Hồng đã hoàn thành đánh giá xét thầu, và trao thầu. Hợp đồng thi công xây lắp ký kết ngày 22/12/2021.

Ông Hồ Quang Phúc, Giám đốc BQLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh cho biết: Quá trình đấu thầu cũng như các hồ sơ và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được WB phê duyệt trước khi trao thầu.

Hơn nữa, do Hiệp định vay vốn hết hạn vào 31/12/2021 và chưa chính thức được gia hạn nên nhà tài trợ yêu cầu phía tỉnh Vĩnh Phúc chỉ công bố kết quả và ký hợp đồng xây dựng sau khi Hiệp định vay vốn chính thức được gia hạn.

Sau khi Nhà tài trợ làm việc với UBND Vĩnh Phúc tháng 8/2021, Hiệp định vay vốn đã được chính thức gia hạn ngày 22/12/2021.

Đối với gói thầu CW04B cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm bơm tiêu Ngũ Kiên phải hủy thầu do không có hồ sơ dự thầu nào đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ mời thầu. Sau khi WB chấp thuận và UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, VPMO đã mời thầu lại và mở thầu ngày 20/12/2021, hiện đang đánh giá xét thầu.

Gói thầu CW04A xây dựng tuyến kênh hút, kênh xả và hồ điều hòa Ngũ Kiên do VPMO làm chủ đầu tư thời gian thực hiện ký hiệp định vay vốn đến ngày 31/12/2021. Gói thầu này được mở thầu từ ngày 31/8/2021 đến nay vẫn chưa công bố đơn vị trúng thầu vì gói thầu gồm 2 lô là CW04A.1 và CW04A.2 đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho CW04A.2, còn lại CW04A.1 đang chờ ý kiến của WB.

Gói thầu CW07 xây dựng tuyến kênh đoạn từ cống Sáu vó đến đường tỉnh 303, tuyến kênh xả và nạo vét hồ Sáu Vó mở thầu ngày 30/9/2021 đã được công bố đơn vị trúng thầu. Gói thầu này mở sau nhưng lại công bố trước gói thầu CW04A vì gói thầu này đã hoàn thành quá trình lựa chọn nhà thầu và đã nhận được phê duyệt của Ngân hàng Thế giới. Do vậy, đã công bố đơn vị trúng thầu.

Hiện, BQLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh đang tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh đẩy nhanh công tác BT- GPMB diện tích còn lại, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng cam kết với chủ đầu tư và nhà tài trợ, sớm nghiệm thu bàn giao đưa các công trình vào sử dụng.

Bài, ảnh: Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: