Kinh Tế

Chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thứ Năm, 06/01/2022

Xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Là căn cứ, cơ sở pháp lý cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Làm tốt công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, KHSDĐ sẽ góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

 

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) các cấp, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định. Trong đó:

Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và (KHSDĐ) năm 2021 đối với 9/9 huyện thành phố. Đồng thời triển khai việc lập KHSDĐ cấp huyện cho năm 2022 và hoàn thành cơ bản việc lập KHSDĐ cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND tỉnh gửi về Bộ TN&MT trình Chính phủ phê duyệt.

Trình UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng 295,50 ha đất giao thực hiện 46 công trình, dự án; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với 1.115,87 ha đất để triển khai thực hiện 378 công trình, dự án.

Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng 99,4 ha trồng lúa để thực hiện 3 dự án CCN Trung Nguyên, dự án khu đô thị Đầm Diệu và dự án Trung tâm Logictics ICD…

Lập danh mục các dự án, công trình nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng trong năm 2022, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2021.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: