Kinh Tế

Kho bạc Nhà nước vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Tư, 05/01/2022

Năm 2021, mặc dù thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự đoàn kết, quyết tâm cao, cùng nhiều giải pháp phù hợp, sát thực tiễn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức cùng tỉnh vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng kinh tế-xã hội.

KBNN Vĩnh Phúc ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với các đơn vị liên quan.

Mở rộng phối hợp thu NSNN

Phối hợp thu ngân sách qua các ngân hàng thương mại là một trong những giải pháp trọng tâm có ý nghĩa rất lớn trong thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách của KBNN, bởi sẽ góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào NSNN, tạo điều kiện cho người nộp thuế lựa chọn các hình thức nộp tiền phù hợp, hạn chế lưu thông tiền mặt, giảm khối lượng công việc cho công chức và nguồn kinh phí của Kho bạc.

Trước đây, KBNN Vĩnh Phúc thực hiện công tác phối hợp thu NSNN, mở rộng các tài khoản chuyên thu chủ yếu tại 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn là, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MBBank. Do vậy, nhiều khác hàng đang sử dụng dịch vụ của các ngân hàng khác gặp bất tiện trong quá trình nộp ngân sách.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn khách hàng, cũng như mở rộng hệ thống các ngân hàng phối hợp thu NSNN, tập trung nhanh nhất các khoản thu vào NSNN, năm 2021, KBNN đã chủ động làm việc và triển khai kết nối phối hợp thu NSNN với nhiều ngân hàng khác, như Ngân hàng cổ phần Đông Nam Á, Ngân hàng cổ phần Thịnh Vượng, Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng SHB…

Cùng với đó, chủ động cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; hạch toán, phân chia nguồn thu cho các cấp thụ hưởng đúng tỷ lệ điều tiết quy định.

Chủ động đối chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý đến các đơn vị và các cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc, xử lý, kịp thời tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN.

Đa đa dạng hóa các phương thức thanh toán trong thu nộp NSNN như, Internet banking, ATM, POS,...; đồng thời, đẩy mạnh thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt tại KBNN, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Nhờ đó, việc tập trung các khoản thu vào NSNN được kịp thời, hiệu quả, với tổng thu ngân sách năm 2021 hơn 32.000 tỷ đồng, đạt 104,55% dự toán được giao.

Tăng cường quản lý chi ngân sách

Trên cơ sở quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, KBNN Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu ngân sách trên địa bàn

Đặc biệt là các khoản chi cho cho công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, chi hội thảo, công tác phí, chi cho công tác an sinh xã hội, chi phòng chống dịch Covid-19 và chi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chỉ đạo công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tuyệt đối không gây khó khăn phiền hà với khách hàng, tuân thủ thời gian kiểm soát hồ sơ, không để hồ sơ tồn đọng không có lý do.

Phối hợp với các cơ quan trên địa bàn như, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư; thống kê, báo cáo chính xác những công trình dự án có số dư tạm ứng lớn, dư tạm ứng kéo dài, dự án chậm giải ngân để cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn cho những công trình có điều kiện thi công thuận lợi, công trình hoàn thành năm 2021.

Ban hành quy định, tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt phần mềm ứng dụng kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, kế toán và thanh toán và những nhận diện, cảnh báo của KBNN đối với nghiệp vụ có nguy cơ phát sinh rủi ro cao trong kiểm soát thanh toán. Đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị sử dụng NSNN.

Qua đó, góp phần kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả NSNN, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng cả nước, với hơn 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong năm 2021, đạt 138% so với kế hoạch được Trung ương giao đầu năm.

Ngoài ra, các nhiệm vụ khác như quản lý, điều hành ngân quỹ KBNN; kế toán thanh toán; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý…đều được thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và quy chế của ngành, đưa KBNN Vĩnh Phúc vào top đầu kho bạc các tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2021.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: