Kinh Tế

Tiết kiệm gần 82 tỷ đồng sau thẩm định

Thứ Hai, 27/12/2021

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, trong năm 2021, Sở đã thực hiện thẩm định 8 dự án đầu tư công do cấp tỉnh quyết định đầu tư với giá trị thẩm định trên 2.000 tỷ đồng; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của 18 dự án, giá trị thẩm định trên 140 tỷ đồng; thẩm định bản vẽ thiết kế thi công 19 công trình. Qua thẩm định tiết kiệm gần 82 tỷ đồng so với giá trị trình.

Ngoài ra, sở cũng tiến hành thẩm định 92 dự án; thẩm định bản vẽ thiết kế thi công 47 công trình khác do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư. Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư gần 140 dự án; thiết kế cơ sở 12 công trình sử dụng các nguồn vốn khác.

Qua đánh giá, trong năm 2021, tiến độ, chất lượng công tác thẩm định ngày càng được nâng cao, tuân thủ nghiêm các quy hoạch, chủ trương đầu tư được phê duyệt, giúp các chủ đầu tư rút ngắn quá trình thực hiện, sớm đưa dự án vào hoạt động khai thác.

Việc thẩm định thiết kế xây dựng công trình được quản lý chặt chẽ, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiệu quả, đúng quy định, giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng…

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: