Kinh Tế

Xã Bồ Lý phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Hai, 20/12/2021

Mục tiêu xây dựng xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo thành xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC) vào năm 2025 được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong thời gian này. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng sự phối hợp vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân, xã Bồ Lý đang từng bước “ thay da đổi thịt”, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Nhà văn hóa thôn Cầu Chang, xã Bồ Lý được xây dựng khang trang, đảm bảo tiêu chí của thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020, xã Bồ Lý đã tạo được bước đột phá trong phát triển KT-XH, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông thôn,đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, vai trò, vị trí chủ thể của người dân được phát huy.

Nông nghiệp từng bước được cơ cấu hợp lý, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện.

Để tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được và hướng tới xây dựng thành công mục tiêu, kế hoạch đưa xã trở thành xã NTMNC, Bồ Lý đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp; phấn đấu mỗi năm xây dựng từ 1 đến 2 thôn kiểu mẫu, quyết tâm đến năm 2025 xã được công nhận đạt NTMNC.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng thôn kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTMNC.

Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục tiêu xây dựng xã NTMNC để từ đó từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTMNC, thôn NTM kiễu mẫu trên đài truyền thanh xã, để phổ biến và nhân rộng các mô hình.

Phát động phong trào thi đua trong từng hộ gia đình, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTMNC, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong năm 2021, điều kiện phát triển KT-XH của xã đạt được nhiều khởi sắc, tổng giá trị sản xuất cả năm đạt hơn 383 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu, giá trị sản xuất chuyển dịch từng bước hợp lý, trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 98,4% , tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản đạt 130% kế hoạch, tăng 26,8% so với cùng kỳ; sản xuất dịch vụ, thương mại, việc làm đạt 144% kế hoạch, tăng 39,7% so với cùng kỳ…

Văn hóa, giáo dục đã và đang được xã quan tâm phát triển toàn diện.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94,2%; có 11/12 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa năm 2021.

Công tác quân sự - quốc phòng được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững. Công tác an ninh nông thôn là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp.

Chủ tịch UBND xã Bồ Lý Nguyễn Nam Thanh cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ triển khai đồng loạt cho các thôn và các cơ quan trên địa bàn triển khai kế hoạch, lộ trình xây dựng NTMNC theo phương chấm tiêu chí dễ làm trước khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó.

Phấn đấu theo lộ trình hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu theo từng năm.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng việc tiếp tục thực hiện duy trì giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục, giao thông; duy tu, bảo dưỡng công trình đã xuống cấp; tạo sự đồng bộ, khang trang trong bộ mặt NTMNC toàn xã, phấn đấu đưa Bồ Lý trở thành xã NTMNC vào năm 2025”.

Bài, ảnh: Huyền LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: