Kinh Tế

Agribank chi nhánh Tam Đảo: Dư nợ đạt gần 100 tỷ đồng phục vụ nông nghiệp nông thôn

Thứ Tư, 08/12/2021

Thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”, thời gian qua, Agribank chi nhánh Tam Đảo đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể triển khai chương trình cho vay vốn đối với các mô hình sản xuất- kinh doanh có tiềm năng, hiệu quả.

Thông qua gần 100 tổ vay vốn, đến nay, Agribank chi nhánh Tam Đảo đã giải ngân 980 tỷ đồng cho hơn 3.000 khách hàng, trong đó, dư nợ cho vay hộ gia đình chiếm hơn 94%/ tổng dư nợ….

Nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn giúp người dân huyện Tam Đảo có điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; từng bước mở rộng sản xuất - kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để triển khai hiệu quả Nghị định 55, thời gian tới, Agribank Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, đảm bảo nguồn lực tài chính cung ứng nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai cho vay theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ; chú trọng các mô hình sản xuất hàng hóa nông sản có giá trị, thương hiệu như rau su su, gà đồi, cây dược liệu…

Đồng thời, tăng tỷ trọng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản trong cơ cấu dư nợ, phấn đấu huy động vốn tăng từ 12-15%/năm, giảm tỷ lệ nợ xấu còn dưới 0,5%...

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: