Kinh Tế

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đón làn sóng hội nhập

Thứ Tư, 08/12/2021

Chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng. Trước thực tế đó, tỉnh ta đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động, góp phần vào nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp được đầu tư máy móc, thiết bị thực hành hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Ảnh: Thế Hùng

Trong những năm qua, tỉnh ta đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực. Trong vòng 7 năm (2013-2020), tỉnh đã tổ chức được 400 lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh với trên 15 nghìn lượt lượt học viên tham gia và hơn 2.500 DN được hưởng lợi từ các chương trình đào tạo.

Công tác tuyển sinh, đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng cũng được thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động. Với 36 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2013- 2020, toàn tỉnh tuyển sinh là hơn 200 nghìn người. Trong đó, trình độ cao đẳng là trên 9 nghìn người, trung cấp trên 40 nghìn người; sơ cấp và dưới 3 tháng gần 170 nghìn người.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người học nghề, trong giai đoạn này, tỉnh đã hỗ trợ chi phí học tập cho gần 22 nghìn học sinh tốt nghiệp THCS học Trung cấp nghề kết hợp học văn hóa theo Nghị quyết số 42/2018 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 8 nghìn lượt lao động nông thôn tham gia học nghề với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 23,5 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực có tay nghề của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng nhanh qua các năm, đạt 74,2% năm 2019 và 76% năm 2020; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các DN và thị trường lao động.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song nhìn nhận thực tế, nguồn nhân lực của tỉnh hiện nay còn thiếu cả về số lượng và yếu về chất lượng, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân có chuyên môn kỹ thuật cao.

Chất lượng nguồn nhân lực trong các DN còn ở mức thấp, số lao động có trình độ trung cấp và cao đẳng nghề còn ít; chất lượng lao động qua đào tạo còn hạn chế, thiếu một số kỹ năng theo yêu cầu tuyển dụng của DN, tác phong công nghiệp chưa cao.

Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Để tận dụng tốt cơ hội và giảm thiếu khó khăn, thách thức từ các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, góp phần thúc đẩy KT-XH, trong Kế hoạch Hội nhập quốc tế Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025, tỉnh đã xác định một trong những nội dung không thể thiếu là tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cùng với đó, tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2021 -2025, xác định mục tiêu của giai đoạn này là đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng tăng cường thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời phát triển nguồn nhân lực có cơ cấu trình độ, ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động được triển khai có hiệu quả sẽ tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Nguyễn HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: