Kinh Tế

Vĩnh Yên giải quyết tối đa quyền, lợi ích của người dân thuộc diện Nhà nước thu hồi đất

Thứ Ba, 07/12/2021

Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Vĩnh Yên nhằm thực hiện có hiệu quả sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn trong năm 2021. Vì vậy, quan điểm của thành phố là tạo điều kiện tối đa giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thuộc diện có đất phải thu hồi, nhưng cương quyết xử lý những trường hợp cố tình chống đối, vi phạm các quy định của pháp luật.

Chỉ vì vướng mắc trong khâu BT-GPMB, phần lớn diện tích đất thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3, trị giá hàng nghìn tỷ đồng trở thành bãi cỏ hoang cho người dân chăn thả gia súc hằng ngày.

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa xã hội quan trọng trong quá trình đô thị hóa của thành phố. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là liên quan đến công tác BT-GPMB, đến nay, thành phố vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công theo kế hoạch.

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 có tổng diện tích đất thu hồi 70,68 ha, nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc. Tính đến ngày 30/11/2021 đã có 62,75 ha thực hiện xong công tác BT-GPMB. Còn lại 7,94 ha với 17 hộ dân chưa thực hiện xong. Toàn bộ phần diện tích chưa thu hồi xong này đều thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Trong đó, phần diện tích chưa thực hiện xong công tác BT-GPMB tại phường Hội Hợp là 7,28 ha với 10 hộ gia đình, cá nhân. Phần còn lại thuộc địa bàn phường Đồng Tâm.

Được biết, Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, căn cứ tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Dự án được đưa vào quy hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được HĐND tỉnh chấp thuận đưa vào danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (bổ sung) tại Nghị Quyết số 28/2017 và Nghị Quyết số 10/2018 của HĐND tỉnh.

Dù đầy đủ các căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện, nhưng suốt những năm qua, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong khâu BT - GPMB. Cụ thể, đến nay, tuy phần lớn số hộ dân đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ để bàn giao mặt bằng nhưng 17 hộ dân còn lại vẫn cố tình chây ì, cản trở khiến dự án không thể triển khai thi công như dự kiến.

Từ đó, phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực như tốn kém kinh phí tuyên truyền, vận động và cưỡng chế, thu hồi GPMB của Nhà nước, suy giảm niềm tin về hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong nhân dân. Đặc biệt là tạo tiền lệ xấu trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Tìm hiểu được biết, đối với các hộ dân chưa nhận tiền BT - GPMB của dự án, UBND các phường có đất thu hồi đã tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện công tác GPMB. Các ban, ngành, đoàn thể cũng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại trực tiếp cũng như đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động.

Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không đồng ý nhận tiền theo phương án được duyệt, đồng thời, yêu cầu đơn giá hỗ trợ vượt quá mức quy định và các yêu sách không có cơ sở xem xét.

Đến thời điểm này, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức giao quyết định cưỡng chế đến từng hộ dân cố tình không nhận hỗ trợ bồi thường GPMB; tổ chức vận động, tuyên truyền tới từng hộ và đã xin ý kiến để thống nhất các cơ quan có thẩm quyền về phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố với các hộ dân có tên trong quyết định cưỡng chế, nhưng các hộ dân này vẫn chây ỳ không nhận tiền bồi thường, không bàn giao đất.

Chính vì vậy, thành phố Vĩnh Yên quyết định sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ dân thuộc địa bàn phường Đồng Tâm có đất nằm trong diện phải thu hồi để phục vụ dự án vào ngày 9/12/2021.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện cơ quan chức năng thành phố Vĩnh Yên nhấn mạnh, người dân có quyền và lợi ích liên quan đến dự án này cần tìm hiểu rõ hơn về tính pháp lý của dự án, từ đó, có nhận thức đúng, đồng thuận với chủ trương phát triển KT-XH của tỉnh và thành phố, ủng hộ triển khai thực hiện những dự án có nhiều tiềm năng, mang lại đột phá trong phát triển KT-XH của địa phương, góp phần quan trọng vào mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với những hộ dân cố tình vi phạm pháp luật, thậm chí có hành vi cản trở, chống đối lực lượng chức năng trong khi thực thi nhiệm vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Long DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: