Kinh Tế

Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Thứ Ba, 07/12/2021

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực tiễn triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, với sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy mạnh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần quan trọng phục hồi và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Dự án đường nối Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến Khu danh thắng Tây Thiên đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Nguyễn Lượng

Dịch Covid-19 kéo dài và khó kiểm soát ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực KT- XH, trong đó có lĩnh vực đầu tư công.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, nghiêm túc triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nỗ lực, chủ động thực hiện quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc thi công các dự án và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng hoàn thành.

Đồng thời rà soát, điều chuyển kịp thời kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT- XH nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động SXKD, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch để các dự án đầu tư được triển khai thuận lợi, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót; coi GPMB là khâu đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn.

Trong đó, Nghị quyết 01 về một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác GPMB kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 do HĐND tỉnh đề ra (có hiệu lực từ ngày 8/3/2021) tạo cơ chế “mở”, bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân có đất thu hồi, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư.

Cùng với đó, các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật về công tác bồi thường, GPMB, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân.

Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch và bồi thường, GPMB. Kiên quyết thực hiện quy trình về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp có đất bị thu hồi nhưng không chấp hành quy định của pháp luật...

Mặc dù vậy, đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh mới GPMB đạt gần 490/886,2 ha (đạt hơn 55% KH), ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các dự án.

Đến hết tháng 10/2021, khối lượng hoàn thành và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt gần 5.300 tỷ đồng, bao gồm hơn 1.300 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài chuyển sang thanh toán năm 2021; đạt gần 80% KH do Trung ương giao và bằng 43% KH địa phương giao, tương đương với tỷ lệ giải ngân của tỉnh cùng kỳ năm 2020 và tương đương với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (51%).

Do 2021 là năm đầu tiên của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 chủ yếu bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong khi công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công còn chậm, dẫn đến phân bổ vốn chậm.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án; một số dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB...

Dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường GPMB, hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư XDCB còn chồng chéo, liên tục thay đổi và những ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, song, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đến hết năm 2021, giải ngân kế hoạch đầu tư công toàn tỉnh ước đạt hơn 9.230 tỷ đồng (đạt 138% KH do Trung ương giao; bằng 75% tổng vốn kế hoạch đầu tư công thực hiện trong năm 2021).

Dự kiến, số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 không thể giải ngân hết là hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn đầu tư thuộc một số dự án có quy mô lớn, như Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; Chương trình phát triển các đô thị loại II; cầu Đầm Vạc; hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh; cải tạo nâng cấp ĐT.310C, đoạn từ QL2C đến QL2B...

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết hàng đầu trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo thực hiện thành công “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển KT- XH.

Từ nay đến hết năm 2021, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đề cao kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, triển khai các dự án tái định cư.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, thích ứng linh hoạt, an toàn, tạo điều kiện cho chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục những khó khăn về thiếu hụt vật liệu, nhân công... nhằm bảo đảm kế hoạch triển khai và hoàn thành các dự án.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: