Kinh Tế

Tạo độ phá trong tín dụng chính sách

Thứ Sáu, 08/10/2021

Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 40/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đã có bước đột phá, không chỉ tăng về quy mô, nâng cao chất lượng tín dụng, còn tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Giai đoạn 2014 - 2021, có gần 203.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi. Ảnh: Chu kiều

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng CSXH trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo ASXH địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng CSXH thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chính quyền các cấp đã hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH; thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); thành lập Tổ đôn đốc thu hồi nợ tại các xã, phường, thị trấn; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhân rộng các mô hình điển hình làm kinh tế từ vốn tín dụng chính sách.

Từ khi có Chỉ thị 40, công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; chất lượng ủy thác được nâng cao rõ rệt.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện tổ chức giao dịch tại 136 điểm giao dịch đặt tại 136 trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn; phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội quản lý 2.275 Tổ TK&VV hoạt động tại 100% thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh.

Qua đó, góp phần công khai các chính sách tín dụng của Nhà nước, danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục; người vay giao dịch trực tiếp với Ngân hàng CSXH vào ngày cố định hàng tháng để vay vốn, trả nợ, gửi tiền tiết kiệm, có sự chứng kiến của cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ TK&VV và chính quyền địa phương; tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hoạt động của Ngân hàng CSXH.

Thông qua hoạt động tín dụng chính sách, chính quyền cơ sở cũng có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với người dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Để giúp Ngân hàng CSXH tỉnh chủ động hơn về vốn, giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, hằng năm, tỉnh đã dành một phần ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hội nghèo và các đối tượng chính sách. Giai đoạn 2014 - 2021, ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng CSXH gần 400 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến nay đạt gần 480 tỷ đồng.

Tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Giai đoạn 2014 - 2021, có hơn 200 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được vay vốn tín dụng chính sách.

Nguồn vốn đã giúp hơn 30 nghìn hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 3,6% (năm 2014) xuống còn 0,98% (năm 2020) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020; 112/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn được cải thiện.

Việc vay vốn tín dụng chính sách với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả nợ trả lãi tại điểm giao dịch xã đã giúp đối tượng thụ hưởng tiếp cận đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách xã hội; trực tiếp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giảm chi phí cho các đối tượng vay vốn, góp phần làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo, giúp các đối tượng thay đổi tập quán sản xuất, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vươn lên thoát nghèo.

Ông Tạ Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh khẳng định: Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã tác động mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Không chỉ tăng quy mô, nâng cao chất lượng tín dụng, mà còn tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo ASXH.

Tính đến 30/9/2021, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách, tăng 5 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40, với tổng dư nợ đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2014 - 2021 đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%.

Trần TỉnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: