Kinh Tế

Vĩnh Tường quyết liệt giải phóng mặt bằng

Thứ Năm, 07/10/2021

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) đóng vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến quá trình thi công các công trình, dự án cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC). Thời gian qua, huyện Vĩnh Tường tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, kịp thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Nhà thầu triển khai san gạt mặt bằng sau khi cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường

 

Khu Công nghiệp Chấn Hưng là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp của huyện Vĩnh Tường nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt phương án và thu hồi đất (giai đoạn 1) với tổng diện tích trên 57 ha, của hơn 660 hộ sử dụng đất nông nghiệp 95% và đất treo nằm trong dự án.

Đến nay, dự án đã trải qua 17 năm, 3 lần giao chủ đầu tư nhưng vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai các bước tiếp theo; một số diện tích đã BTGPMB nhưng vẫn chưa tiến hành san gạt, người dân tiếp tục canh tác hoa màu, cấy lúa.

Hiện còn tồn tại 65 hộ gia đình, trong đó: 25 hộ chưa nhận và nhận dở dang tiền BTGPMB từ năm 2003-2006 với diện tích thu hồi là 2,77 ha; 9 hộ đã nhận tiền BTGPMB từ năm 2003-2006 nay đăng ký nhận tiêu chuẩn đất dịch vụ bằng đất với diện tích thu hồi là 1,14 ha; 31 hộ đã nhận tiền BTGPMB giai đoạn 2003-2006 nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ đất dịch vụ bằng tiền, diện tích 3,52 ha.

Theo kế hoạch nhiệm vụ được tỉnh giao, trong năm 2021, huyện Vĩnh Tường phải thực hiện xong việc BTGPMB Khu Công nghiệp Chấn Hưng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, huyện Vĩnh Tường đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo GPMB Khu công nghiệp Chấn Hưng và Khu đất dịch vụ Cầu Tây (trả đất dịch vụ cho các hộ dân phải thu hồi đất tại Khu công nghiệp Chấn Hưng), huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai, BTGPMB cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Khu đất dịch vụ Cầu Tây để giao đất dịch vụ cho người dân.

Xây dựng phương án, báo cáo tỉnh cho phép huyện thực hiện bảo vệ thi công với phần diện tích đã thực hiện BTGPMB. Đồng thời, tiến hành dồn ghép 25 hộ dân có đất nông nghiệp lại một khu khoảng 3ha để cho người dân sản xuất nông nghiệp, còn lại 54 ha đất sạch để đấu giá xây dựng khu công nghiệp.

Rà soát, hoàn thiện quy trình, hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân cố tình không nhận tiền, nhận đất dịch vụ, chây ỳ, gây cản trở, khó khăn cho quá trình giải phóng mặt bằng.

Cùng với Khu công nghiệp Chấn Hưng, công tác BTGPMB các công trình, dự án khác cũng đang được huyện Vĩnh Tường quyết liệt triển khai. Ngoài việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác chấp hành việc BTGPMB theo quy định, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất với các trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, yêu sách ngoài chế độ, chính sách quy định.

Cụ thể, từ đầu năm đến hết tháng 9/2021 huyện đã tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 8 vụ, tại một số công trình dự án như Dự án đường nối QL2C đi Khu đô thị Phúc Sơn; Khu chợ Đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường; Cụm Công nghiệp Đồng Sóc; Khu đô thị tại thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Tứ Trưng…

Đang rà soát hồ sơ chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất một số hộ dân để phục vụ Dự án đường nối QL 2A đi cầu Phú Hậu tại xã Việt Xuân; khu đất đấu giá, đất giãn dân tại các xã: Tuân Chính, Thượng Trưng, Vân Xuân.

Nhờ vậy, 9 tháng năm 2021, việc BTGPMB trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng được tổng diện tích trên 64 ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB đã chi trả trên 164 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, huyện Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác BTGPMB cho 16 dự án với tổng diện tích khoảng 42 ha.

Đồng thời, nỗ lực giải quyết tồn tại, khó khăn vướng mắc liên quan các dự án: Khu công nghiệp Chấn Hưng; Khu đất dịch vụ Cầu Tây; Đường trung tâm (địa phận xã Đại Đồng, Tân Tiến), Cụm KTXH Tân Tiến-Thổ Tang kéo dài...Quyết tâm không để mặt bằng kéo chậm tiến độ thi công các công trình, dự án.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: