Kinh Tế

Đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định, chất lượng cao

Thứ Năm, 30/09/2021

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và an toàn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ, công nhân; tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước theo hướng đồng bộ, hiện đại kết hợp với duy tu, bảo dưỡng thường xuyên máy móc, trang thiết bị hiện có…Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định, chất lượng cao phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, đảm bảo cung ứng nước đầy đủ cho khách hàng.

Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc hiện đang cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho gần 26 nghìn khách hàng trên địa bàn thành phố Phúc Yên, thị trấn Hương Canh và khu vực Bá Thiện, huyện Bình Xuyên. Trong đó, số lượng khách hàng sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ gần 600 khách hàng.

Toàn bộ nước sạch do công ty cung cấp sử dụng nguồn nước ngầm tại 12 giếng khoan khai thác ở Nhà máy nước Phúc Yên, phường Phúc Thắng; Nhà máy nước Đồi Cấm, phường Tiền Châu; Nhà máy nước Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên; Trạm xử lý nước Nam Viêm, phường Nam Viêm. Tổng công suất trên 28 nghìn m3/ngày.đêm.

Nguồn nước thô sau khi khai thác lên sẽ được chuyển tải qua đường ống nước thô đến nhà máy, trạm xử lý nước để xử lý. Sau đó được trạm bơm cấp 2 vận chuyển ra ngoài mạng truyền dẫn và phân phối đến hộ tiêu thụ.

Tại các khu vực xa, bất lợi như ở Xuân Hòa, Đại Lải, thị trấn Hương Canh được lắp đặt các trạm bơm tăng áp nhằm đảm bảo lưu lượng và áp lực cấp nước trên địa bàn. Tổng chiều dài hệ thống mạng lưới đường ống truyền dẫn nước đạt gần 125km.

Xác định việc cấp nước an toàn, ổn định, chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cũng như bảo vệ sức khỏe người dân, Công ty tập trung phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và an toàn.

Nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú thông qua tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, tờ rơi; qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh các xã, phường;

Hàng năm tổ chức hội thi “tuyên truyền viên bảo vệ nguồn nước và môi trường” hoặc “thi vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường và nguồn nước” cho thiếu nhi trong khu vực; tuần hành tuyên truyền, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đường ống, đồng hồ dịch vụ, sử dụng nước tiết kiệm…tại các xã, phường, thị trấn nơi cung cấp nước.

Thường xuyên đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ và công nhân về cấp nước an toàn, như: Đối phó với nguy hại và khắc phục sự cố cấp nước an toàn; quy trình vận hành chuẩn cho công nhân vận hành hệ thống cấp nước; sử dụng và hiệu chỉnh các thiết bị kiểm soát chất lượng nước…

Tăng cường đầu tư hiện đại hóa hệ thống cấp nước; duy trì thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, thiết kế và thi công xây lắp các công trình cấp nước, các yêu cầu về sản phẩm, khách hàng, dịch vụ,…

Thường xuyên kiểm tra, rà soát vận hành hệ thống cấp nước toàn Công ty, kịp thời thay thế, sửa chữa hệ thống ống, trang thiết bị máy móc cũ, hỏng không đáp ứng yêu cầu vận hành.

Định kỳ 3 tháng/lần kiểm tra, đánh giá chất lượng nước thô theo QCVN09- MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT mỗi tháng một lần đối với các chỉ tiêu nhóm A; 6 tháng/lần đối với các chỉ tiêu nhóm B, chỉ tiêu Ph, độ đục, Fe,… của nguồn nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách đơn giản các thủ tục cấp nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành hệ thống; đổi mới tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm…

Nhờ vậy, hoạt động cấp nước của Công ty luôn đảm bảo an toàn, ổn định, chất lượng cao, hạn chế thấp nhất các sự cố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng nước của khách hàng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần nước nước sạch Vĩnh Phúc chia sẻ: Nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, nhất là nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ, du lịch…

Tuy nhiên, các nguy cơ tác động đến hoạt động cấp nước trên địa bàn cũng tăng theo, đặc biệt là các nguy cơ đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của con người, như: Sử dụng lãng phí gây cạn kiệt nguồn nước; đổ rác thải, xả nước thải làm ô nhiễm nguồn nước; khói bụi từ một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cho các công trình xử lý…

Trước thực trạng trên, Công ty đã chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án dự phòng nguồn nước cấp; kịch bản chi tiết, quy trình và các giải pháp đồng bộ xử lý các tình huống sự cố cụ thể liên quan đến hoạt động cấp nước nhằm kịp thời phát hiện và ứng phó hiệu quả khi sự cố xảy ra…nỗ lực với quyết tâm cao nhất đảm bảo đầy đủ nguồn nước chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: