Kinh Tế

Doanh thu của các doanh nghiệp FDI tăng 4% so với cùng kỳ

Thứ Tư, 29/09/2021

Từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp, tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (thuộc sự quản lý nhà nước của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh).

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (KCN Khai Quang, Vĩnh Yên) duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm, thu nhập cho trên 3.000 lao động.

Tuy nhiên, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn đã có kinh nghiệm, đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nhờ đó, phần lớn các doanh nghiệp FDI vượt qua được khó khăn, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kinh tế tăng 3-7% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu đạt 4.901 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020; đạt 78% so với kế hoạch năm 2021; giá trị xuất khẩu: 3.765 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 75% kế hoạch năm 2021; nộp ngân sách nhà nước trên 2.770 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 95 % so với kế hoạch năm 2021.

Giải quyết việc làm mới cho 11.604 lao động trong và ngoài tỉnh, tăng gấp 6,6 lần so với cùng kỳ 2020, đạt 137% kế hoạch năm 2021. Hiện số lao động hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp trên 101.300 người, trong đó có 69.151 người địa phương (chiếm 68%).

Đối với các doanh nghiệp DDI đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, song do điều kiện tài chính, năng lực thị trường còn hạn chế, phải cho lao động nghỉ việc luân phiên, giảm công suất sản xuất và tiêu thụ nên các chỉ tiêu kinh tế giảm từ 12 - 23% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu đạt trên 6.890 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 65% so với kế hoạch năm 2021.

Giá trị xuất khẩu đạt gần 32 tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 34% so với kế hoạch năm 2021; nộp ngân sách trên 136 tỷ đồng, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 40% so với kế hoạch năm 2021; giải quyết việc làm mới cho 844 lao động trong và ngoài tỉnh, đạt 281% kế hoạch năm 2021. Lao động hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp 4.746 người, trong đó có 3.318 người địa phương (chiếm 70%).

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: